A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

MVR

  • szybkość płynięcia stopu oznaczana objętościowo
  • ang. Melt Volume Rate

Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR)

Objętość stopu która wypłynie z kapilary w ciągu 10 minut przy zadanej temperaturze i ciśnieniu [cm3/10 min]. Wartość wyznaczana według normy ISO 1133.