A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

MVR

  • szybkość płynięcia stopu oznaczana objętościowo
  • ang. Melt Volume Rate

Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR)

Objętość stopu która wypłynie z kapilary w ciągu 10 minut przy zadanej temperaturze i ciśnieniu [cm3/10 min]. Wartość wyznaczana według normy ISO 1133.