A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

MuCell® - Trexel

  • technologia spieniania mikrokomórkowego MuCell
  • ang. MuCell microcellular process technology
MuCell® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Trexel Inc. dla procesu wtrysku mikrokomórkowego. Koncepcja spieniania mikrokomórkowego polimerów termoplastycznych została po raz pierwszy przedstawiona pod koniec lat 80 przez Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pod koniec roku 1995 firma Trexel przejęła od MIT pomysł i prowadziła dalszy rozwój i komercjalizację procesu spieniania mikrokomórkowego. Proces MuCell zapewnia znaczące obniżenie kosztów i realną poprawę jakości detali produkowanych metodą wtrysku. MuCell wykorzystuje gazy atmosferycznie do wytwarzania mikrokomórkowych pianek o zamkniętych porach. W porównaniu z tradycyjnymi odlewami wtryskowymi uzyskiwane jest wyraźne obniżenie ciężaru, zmniejszenie czasu cyklu i poprawa jakości detalu. Proces spieniania mikrokomórkowego MuCell wykorzystuje płyny nadkrytyczne (ang. supercritical fluids - SCF). Rozpuszczanie gazu w polimerze następuje poprzez wtryskiwanie płynu nadkrytycznego SCF z gazu atmosferycznego (N2 lub CO2). Płyn nadkrytyczny SCF jest wtryskiwany bezpośrednio do cylindra uplastyczniającego wtryskarki gdzie miesza się z polimerem. Aby ułatwić gwałtowne rozpuszczanie SCF w polimerze stosuje się specjalnie zaprojektowany ślimak i wtryskiwacze SCF. W polimerze powstaje duża liczba miejsc zarodkowania – o rząd wielkości większa niż w konwencjonalnym procesie spieniania. Wzrost komórek jest kontrolowany przez parametry procesu – temperaturę i ciśnienie. Po wtrysku do formy, kształt detalu jest kontrolowany przez formę. Mimo iż nie są wymagane żadne modyfikacje formy dla technologii MuCell, to jednak w niektórych przypadkach takie modyfikacje pozwolą na optymalizację korzyści płynący z wykorzystania MuCell.