A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Opakowania

 • ang. packaging

Opakowania

to wyroby wykonane z dowolnego materiału, których główną funkcją jest zabezpieczenie pakowanego produktu i otoczenia przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych lub wewnętrznych w czasie jego transportu i przechowywania.

Ponadto opakowania pełnią funkcję estetyczno-marketingową, której celem jest skłonienie potencjalnego nabywcy do zakupu określonego produktu.

Wyróżnia się również informacyjną funkcję opakowań, służącą identyfikacji produktu oraz poinformowanie użytkownika o wyrobie, który znajduje się wewnątrz opakowania. Na opakowaniach mogą znajdować się m.in. informacje o nazwie wyrobu, producencie, zastosowaniu, składzie, ilości, bezpieczeństwie użytkowania i in.

Coraz częściej mówi się też o ekologicznej funkcji opakowań, tzn. aby opakowania po wycofaniu z obrotu mogły być poddane procesowi recyklingu.

Ze względu na zastosowanie opakowania dzielimy na:

 • opakowania jednostkowe,
 • opakowania zbiorcze,
 • opakowania transportowe.

W zależności od rodzaju materiału, z którego zostały wykonane, opakowania dzielimy na:

 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania drewniane,
 • opakowania metalowe,
 • opakowania szklane,
 • opakowania papierowe,
 • opakowania tekstylne,
 • opakowania wielomateriałowe.

Ze względu na formę kontaktu z pakowanym towarem opakowania dzielimy na:

 • opakowania bezpośrednie,
 • opakowania pośrednie.

W zależności od częstości użytkowania opakowania dzielimy na:

 • opakowania jednorazowe,
 • opakowania wielokrotnego użytku.

Podział opakowań ze względu na następujące rozwiązania konstrukcyjne:

 • sztywność (opakowania giętkie i twarde),
 • szczelność (opakowania hermetyczne, zamknięte pełne i lite),
 • wytrzymałość na działanie ciśnienia (opakowania próżniowe i ciśnieniowe).