A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Sphericell - Potters Europe

Sphericell, Spheritithe, Spheriglass, Q-cell - pełna paleta pustych i pełnych kulek szklanych, do modyfikacji polimerów. Możliwe modyfikacje: poprawa stabilności, sztywności, redukcja wagi detalu, poprawa płynięcia masy podczas przetwórstwa, zwiększenie odporności mechanicznej, termicznej, na promienie UV powierzchni produkowanego detalu.