A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Sphericell - Potters Europe

Sphericell, Spheritithe, Spheriglass, Q-cell - pełna paleta pustych i pełnych kulek szklanych, do modyfikacji polimerów. Możliwe modyfikacje: poprawa stabilności, sztywności, redukcja wagi detalu, poprawa płynięcia masy podczas przetwórstwa, zwiększenie odporności mechanicznej, termicznej, na promienie UV powierzchni produkowanego detalu.