A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

antystatyk

  • środek antystatyczny
  • ang. antistatic agent
Antystatyki są to substancje, których dodanie do polimeru zmienia jego własności powierzchniowe - zapobiegają elektryzowaniu się powierzchni tworzywa.

Tworzywa sztuczne są przeważnie stałymi dielektrykami i bardzo łatwo gromadzą na swej powierzchni ładunki elektrostatyczne. Jest to zjawisko często niepożądane gdyż:
  • naelektryzowane powierzchnie przyciągają cząstki kurzu przez co ulegają zabrudzeniu
  • elektryzowanie może prowadzić do iskrzenia, które jest szczególnie niebezpieczne w obecności pyłowi i gazów, gdyż może doprowadzić do wybuchu i pożaru.
  • elektryzowanie tworzyw utrudnia wytwarzanie produktów i użytkowanie