A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

deinking folii

  • odbarwianie folii
  • ang. deinking

Deinking folii jest procesem usuwania druku i innych zanieczyszczeń z folii przed ich recyklingiem. Proces ten polega na mechanicznym i chemicznym usuwaniu druku i innych zanieczyszczeń z powierzchni folii, pozostawiając czysty materiał, który może być wykorzystany do recyklingu. Deinking folii jest trudniejszy niż deinking papieru, ponieważ folia jest bardziej trwała i odporna na działanie chemikaliów i mechanicznego działania. Obecnie nie ma jeszcze skutecznego i ustandaryzowanego procesu deinking folii, ale badania nad tym tematem trwają, a zwiększenie recyklingu folii jest ważnym celem.


Reportaże

Forum