A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

napełniacz

  • wypełniacz
  • ang. filler
Napełniacze są to związki chemiczne, które dodane do polimeru zmieniają jego własności mechaniczne poprawiając jego niektóre właściwości użytkowe, a równocześnie często obniżając cenę gotowego tworzywa. Napełniacze dzieli się na:
  • nieorganiczne (talk, kreda, ziemia okrzemkowa, proszki metali i inne)
  • organiczne (celuloza, mączka drzewna, tkaniny itp.)