A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

napełniacz

  • wypełniacz
  • ang. filler
Napełniacze są to związki chemiczne, które dodane do polimeru zmieniają jego własności mechaniczne poprawiając jego niektóre właściwości użytkowe, a równocześnie często obniżając cenę gotowego tworzywa. Napełniacze dzieli się na:
  • nieorganiczne (talk, kreda, ziemia okrzemkowa, proszki metali i inne)
  • organiczne (celuloza, mączka drzewna, tkaniny itp.)