A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

pigment

Pigmenty są to barwne substancje chemiczne, nierozpuszczalne w polimerze, które nadają barwę otrzymanemu tworzywu, a równocześnie czynią go nieprzeźroczystym. Pigmenty można podzielić na:
  • pigmenty absorpcyjne
  • pigmenty metaliczne
  • pigmenty perłowe

Pigmenty wykorzystywane do barwienia tworzyw sztucznych muszą spełniać szereg rygorystycznych wymogów. Ze względu na krótkie czasy oddziaływania i niskie siły ścinające w procesach, barwniki muszą się charakteryzować wysoką dyspergowalnością, czyli muszą się dać łatwo rozprowadzić, aby mogły szybko osiągnąć swoją docelową siłę barwienia. Muszą się też wykazywać brakiem migracji, wysoką stabilnością termiczną oraz odpowiednim poziomem odporności na światło i warunki atmosferyczne do danego zastosowania.