Forum Ekologiczne Branży Chemicznej 2014

Uczestnicy toruńskiej konferencji rozmawiali m.in. o społecznej odpowiedzialności biznesu, bezpieczeństwie chemicznym czy nowelizacji ustawy odpadowej.