Uczestnicy toruńskiej konferencji rozmawiali m.in. o społecznej odpowiedzialności biznesu, bezpieczeństwie chemicznym czy nowelizacji ustawy odpadowej.