Rozmowa z Kazimierzem Borkowskim, dyrektorem PlasticsEurope

Podsumowanie konferencji IdentiPlast 2012, która odbyła się w Warszawie i dotyczyła problemu odpadów tworzyw sztucznych.