Rozmowa z dr inż. Wojciechem Błażejewskim odnośnie projektu rozwojowego pierwszego w świecie, całkowicie kompozytowego pontonu przeznaczonego do budowy mostów pływających. którego wykonały i zaprojektowały zespoły Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej i Politechniki Wrocławskiej.