Data:
- Biopol 2011
Miejsce:
Strasbourg, Francja ,
Uniwersytet w Strasbourgu ECPM-LIPHT - Université de Strasbourg 25 rue Becquerel 67087 Strasbourg Cedex 2 FRANCE

Organizator:
Pr. Luc Avérous ECPM-LIPHT - Université de Strasbourg 25 rue Becquerel 67087 Strasbourg Cedex 2 FRANCE
Tel.:
+33 (0)3 68 85 27 15
Fax:
+33 (0)3 68 85 49 41
www:
biopol.unistra.fr
e-mail:
conf-biopol2011@unistra.fr
Konferencja poświęcona jest rosnącej roli biopolimerów w przemyśle tworzyw sztucznych. Zgromadzi blisko 300 naukowców, przedstawicieli wiodących firm i innych specjalistów zajmujących się biotworzywami. Będzie przeglądem najważniejszych rynkowych osiągnięć i projektów, które znajdują się wciąż w fazie laboratoryjnej i są poddawane badaniom.