Data:
-
Miejsce:
Bydgoszcz, Polska ,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

Organizator:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
Tel.:
+48 56 658 89 50
Fax:
+48 56 622 28 99
www:
www.tarr.org.pl
e-mail:
piotr.jozefiak@tarr.org.pl
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt. "OZE dla sektora MŚP. Propozycje rozwiązań dla firm w kontekście niskoemisyjnej gospodarki nowego okresu programowania UE", organizowanym przez toruński ośrodek sieci Enterprise Europe Network w ramach projektu EEN PACT. Seminarium odbędzie się 20 czerwca 2013 r., w godz. 9.00-15.00, w ramach ostatniej edycji Wystawy WIPRO BIO 2013 na terenie kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, al. prof. S. Kaliskiego 7.

Podczas seminarium zostaną omówione tematy:
  • możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu EEN PACT przez firmy z sektora MŚP z branży chemicznej i papierniczej,
  • zagadnienia teoretyczne konwersji OZE (pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne i solarne, biomasa stała),
  • możliwości wykorzystania wybranych instalacji w MŚP, zasady doboru i projektowania,
  • analiza ekonomiczna wykorzystania wybranego typu instalacji w perspektywie obecnej (dzisiejsze możliwości dofinansowania – pozyskania środków) oraz po wprowadzeniu ustawy o OZE w Polsce,
  • analiza ekologiczna wykorzystania wybranego typu instalacji OZE.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 18 czerwca br. Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale mają firmy z terenu woj. kujawsko-pomorskiego reprezentujące branże chemiczną (w tym przetwórstwo tworzyw sztucznych)* i papierniczą**.

TARR bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

Kontakt: Piotr Józefiak, Enterprise Europe Network, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel.: 56 658 89 50, e-mail: piotr.jozefiak@tarr.org.pl

* Branża chemiczna (PKD) – C.20
** Branża papiernicza (PKD) – C.17