24-25 listopada 2011

2. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych

Polska, Kraków