21-22 listopada 2013

IV Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych

Polska, Kraków