25-26 listopada 2010

Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych

Polska, Kraków