17-20 września 2007

1. Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego

Polska, Poznań