14-17 września 2009

2. Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego

Polska, Poznań