15 września 2008 r. Dniem Opakowań

15 września 2008 r. Dniem…
Podczas jesiennych targów Taropak w Poznaniu, największej w tym roku polskiej imprezy wystawienniczej dla branży opakowań, obchodzony będzie drugi w historii "Dzień Opakowań". Jego organizatorem jest Polska Izba Opakowań. Prezentujemy oficjalne stanowisko członków izby, ustanawiające "Dzień Opakowań".

Zgodnie z wolą delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań, Rada Izby podjęła decyzję o ustanowieniu "Dnia Opakowań". W roku 2007, był to dzień 18 września. W tym roku "Dzień Opakowań" obchodzić będziemy 15 września, w dniu otwarcia Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki Taropak.

W roku ubiegłym, w odpowiedzi na apel Prezesa Izby, wiele firm zorganizowało okolicznościowe spotkania, konferencje prasowe, wizyty przedstawicieli mediów itp.

Mamy również przykłady, iż w "Dzień Opakowań" wręczano pracownikom nagrody i wyróżnienia. Rada Izby, z okazji Dnia Opakowań wyróżniła kilka firm dyplomami w uznaniu ich zasług na rzecz rozwoju produkcji, jej unowocześniania oraz udziału w aktywizacji społeczno-zawodowej miejscowego środowiska.

Informując o tegorocznym "Dniu Opakowań", serdecznie zachęcamy firmy zrzeszone w Izbie do podejmowania działań, których celem będzie upowszechnianie wiedzy o współczesnych opakowaniach, ich wytwarzaniu i wykorzystaniu oraz roli jaką odgrywają w życiu człowieka i w gospodarce. Wykorzystajmy tegoroczny "Dzień Opakowań" dla popularyzacji ludzi i firm szczególnie zasłużonych dla rozwoju w Polsce przemysłu i rynku opakowań.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się akcja "Otwartych drzwi" z okazji "Dnia Opakowań". Chętnie korzystali z zaproszenia do zapoznania się z zakładem jego dawni pracownicy, emeryci i renciści. Również - choć były to pojedyncze jeszcze przypadki - chętnie korzystali z zaproszeń uczniowie miejscowych szkół.

Informując o "Dniu Opakowań", należy wyjaśnić, iż ustanowienie i określenie w kalendarzu konkretnej daty /dnia/ jako "Dnia Opakowań" nie oznacza, iż działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań nie można prowadzić w innych terminach. Otóż można i trzeba. Jednak kulminacja, nasilenie, koncentracja tych działań mogła by mieć miejsce w dniu /i tygodniu/, który zaznaczany będzie jako "Dzień Opakowań". W tym roku będzie to dzień 15 września i tydzień 15-21 września.

Czytaj więcej: Branża opakowań 328