15 września Dniem Opakowań

15 września Dniem Opakowań…
Już po raz czwarty z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań polska branża opakowaniowa będzie obchodzić swoje święto, czyli „Dzień Opakowań”. W tym roku wypadnie on 15 września podczas targów Taropak.

Mówiąc o branży opakowaniowej należy mieć na myśli te segmenty przemysłu, które dostarczają na rynek materiały opakowaniowe, gotowe opakowania, maszyny do pakowania i produkcji opakowań, a także materiały pomocnicze oraz firmy świadczące usługi opakowaniowe.

Na tak rozumiana branżę składa się ok. 7 tys. firm, w których zatrudnionych jest ok. 270 tys. osób. Połowa z przywołanych 7 tys. firm, to podmioty małe, często rodzinne, w których oprócz wyrobów przeznaczonych na rynek opakowań, wytwarzane są także inne produkty oraz świadczone usługi nie związane z „opakowalnictwem”.

15 września Dniem Opakowań


Tak pokaźna liczba firm mogłaby wskazywać, iż jesteśmy potęgą w skali Europy, bowiem w takich krajach jak Niemcy, Francja liczbę firm opakowaniowych ocenia się na ok. 4-6 tys. Jest jednak inaczej. Trzeba pamiętać, iż struktura przemysłu opakowań w Polsce dopiero od 1990 r., zaczyna „dopasowywać się” do modelu przemysłu opakowań w krajach starej Unii Europejskiej. Cechą charakterystyczną współczesnego przemysłu opakowań - co dotyczy także Polski - jest duża koncentracja, jako rezultat procesów konsolidacji. W naszych warunkach oznacza to, iż ok. 300 firm zaspakaja prawie w 75 proc. potrzeby rynku.

Łatwo to zobrazować na przykładzie opakowań metalowych do napojów, czyli puszek. Dwaj główni producenci Ball Packaging Europe Radomsko oraz Can - Pack i praktycznie zaspakajają potrzeby rynku na tego rodzaju opakowania.

Podobnie jest w segmencie opakowań szklanych, gdzie wiodącą rolę odgrywają O-I Polska, Warta Glass Group, ARDAC. Potentatem w produkcji wieczek metalowych i tworzywowych dla przemysłu spożywczego jest firma Silgan White Cap Polska. Również w segmencie opakowań z tektury i papieru, pierwsze skrzypce odgrywają takie firmy jak Mondi, Smurfit Kappa i Stora Enso. Podobnie jest, choć w mniejszej skali, w segmencie opakowań z tworzyw sztucznych.

Przemysł opakowań w Polsce jest praktycznie w 100 proc. sprywatyzowany i skomercjalizowany. Charakteryzuje się dużym udziałem inwestorów zagranicznych. Dotyczy to w szczególności dużych międzynarodowych koncernów i grup kapitałowych.

Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu kapitału zagranicznego oraz doświadczeniu i wysokim, kwalifikacjom rodzimych przedsiębiorców, dzisiejszy przemysł opakowań w Polsce, to ważny dział gospodarki narodowej wypracowujący ok. 2.4 proc. PKB. Przemysł ten zaopatruje rynek w nowoczesne, bezpieczne w użytkowaniu, estetyczne i z każdym rokiem coraz bardziej przyjazne środowisku opakowania. Rodzime, w większości średnie i małe firmy - choć nie brakuje dużych - uzupełniają ofertę wiodących producentów.

Przemysł opakowaniowy to także coraz nowocześniejsze technologie. Współczesne opakowanie to bowiem złożony wytwór ludzkiej wyobraźni. W wielu przypadkach, to „urządzenie”, które reaguje na zmiany w zawartości opakowania (opakowania aktywne i inteligentne). Coraz częściej zaopatrzone jest w elementy pozwalające na ustalenie miejsca magazynowania, kontakt z użytkownikiem.

Dla podkreślenia zasług wszystkich tworzących polski sektor opakowaniowy Polska Izba Opakowań już po raz czwarty organizuje „Dzień Opakowań”. Wydarzenie będzie miało miejsce w Poznaniu, podczas targów Taropak, na których PIO będzie jednym z gości.

Czytaj więcej: Branża opakowań 328