7,5 mln ton folii wytłaczanej w Europie

7,5 mln ton folii wytłaczanej w Europie
Przetwórstwo folii w Europie w ostatnich latach mocno ucierpiało.

W okresie 2007 – 2009 europejski sektor przetwórstwa folii metodą wytłaczania zanotował spadek produkcji w wysokości 1 mln ton. Ale już w minionym roku połowa tej straty została odrobiona. Obecnie trwa dalszy powrót do stanu znanego sprzed gospodarczej recesji. Informacje o tej gałęzi tworzywowego biznesu przedstawiła właśnie agencja AMI, specjalizująca się w badaniu rynku.

W tej chwili roczne przetwórstwo folii metodą wytłaczania wynosi na Starym Kontynencie 7,5 mln ton i stanowi blisko 19 proc. ogólnego europejskiego przetwórstwa tworzyw. Recesja oznaczała zmniejszenie się liczby firm przetwórczych. Łącznie we Francji, Wielkiej Brytanii, Beneluksu i Skandynawii ubyło 5 proc. spółek trudniących się tym zadaniem.

Najmocniej kryzysem dotknięci zostali producenci toreb, worków i folii budowlanej, podczas gdy dostawcy opakowań do żywności notowali na ogół lepsze wyniki, ponieważ spadek popytu był w tym sektorze znacznie mniejszy.

7,5 mln ton wytłaczanej w Europie folii


Oczywiście przemysł foliowy musiał w minionych kilkudziesięciu miesiącach dostosować się do mocno zmieniających się wymagań, co z kolei spowodowało zmianę jeśli chodzi o końcowe zastosowanie folii. Nadal najchętniej używanym produktem jest pod względem ilościowym folia stretch. Wynika to głównie z faktu, że bardzo dobrze nadaje się ona do ochrony towarów podczas transportu. Kurczy się natomiast rynek worków foliowych i torebek, czyli tzw. jednorazówek. Przyczyną tego są kwestie środowiskowe, a także coraz większa ilość znajdujących się w obiegu toreb wielokrotnego użytku, pobieranie opłat za jednorazówki oraz ich import z Azji. Nowym trendem jest za to rosnące zapotrzebowanie na coraz bardziej wymagające wielowarstwowe folie oraz folie zdatne do skomplikowanego technologicznie współwytłaczania. Asortyment ten stanowi już 9 proc. produkcji folii w Europie, podczas gdy przed 2007 r. było to ledwie 5 proc.

Roczny wzrost omawianego rynku odbywa się w tempie 2-3 proc., co oznacza, że wielkość europejskiego przetwórstwa folii metodą wytłaczania osiągnie w 2015 r. wielkość 8,7 mln ton.