Folia - wiadomości w Plastech

Erg zwielokrotnił zyski w 2016 roku

Z szacunkowych danych wynika, iż zysk netto Grupy Kapitałowej Erg SA w 2016 roku był o ponad 280 proc. wyższy aniżeli w roku poprzednim.

Nowa linia produkcyjna folii BOPP w Alupol Films

Jest to obecnie największa i najnowocześniejsza linia produkcyjna BOPP w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie.

Grupa Ergis podsumowuje półrocze i zapowiada zwiększenie produkcji folii

Przychody Grupy Ergis w I półroczu br. wyniosły 350,4 mln zł i były nieznacznie wyższe aniżeli wyniki osiągnięte w I półroczu 2015 roku.


Innovia skupia się na foliach BOPP

Po zbyciu działu folii celulozowych Innovia koncentruje się na dwuosiowo orientowanych foliach polipropylenowych.

ERG SA zwiększa rentowność i rozważa wypłatę dywidendy

Grupa wygenerowała w 2015 r. 1,43 mln zł zysku netto, w porównaniu do 482 tys. zł straty zanotowanej w roku 2014.

Producent folii rozwija działalność w Krakowskiej SSE

Spółka Alupol Films zwiększy moce wytwórcze w zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych.

Dobre wyniki polskiego producenta folii

Mimo niekorzystnych zjawisk rynkowych, w 2015 roku Grupa Ergis wypracowała najwyższy w historii zysk EBITDA.

Wstępne wyniki Ergisu gorsze od oczekiwań

Według wstępnych wyników zysk netto Grupy Ergis w III kw. br. był niższy o 58,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Efekt Plus uruchamia nową linię do produkcji folii stretch

Rzeszowski producent uruchomił nową, 6-metrową linię technologiczną do produkcji folii stretch.

Producent folii zamyka pierwsze półrocze z dużym zyskiem

Zysk netto Grupy Ergis w pierwszym półroczu br. wyniósł 19,7 mln zł i był o 59,5 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

BASF Polska świętuje ze światem mody

Świętująca 150-lecie istnienia firma BASF została zaproszona do wzięcia udziału w pokazie Gosi Baczyńskiej w roli partnera.

PZPTS powołuje grupę roboczą ds. torebek foliowych

Zadaniem grupy będzie wypracowanie sposobów optymalnej transpozycji dyrektywy Parlamentu i Rady UE 2015/720.

Nowe linie mini do wylewu i rozdmuchu folii

Na targach NPE 2015 w USA firma Labtech zaprezentowała nowe linie mini do wylewu i rozdmuchu folii.

Bardzo dobre wyniki kwartalne Grupy Ergis

Grupa Ergis zanotowała po pierwszym kwartale 2015 roku zysk netto o blisko jedną trzecią wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Labtech zaprasza na testy nowych linii do rozdmuchu folii

Firma Labtech Engineering wykonała 9-wartstwową linię do rozdmuchu folii dla klienta z USA.