Folia - wiadomości w Plastech

Rekordowy zysk netto Grupy Ergis

Rekordowy zysk netto Grupy Ergis

Mimo niższych przychodów Grupa Ergis zanotowała po czterech kwartałach 2014 roku rekordowy zysk netto w wysokości 18,7 mln zł.


Słabszy trzeci kwartał Grupy Ergis

Słabszy trzeci kwartał Grupy Ergis

Na wyniki finansowe wpływ miało m.in. ograniczenie zamówień na folie opakowaniowe ze strony firm eksportujących żywność na rynek wschodni.