Folia - wiadomości w Plastech

Słabszy trzeci kwartał Grupy Ergis

Słabszy trzeci kwartał Grupy Ergis

Na wyniki finansowe wpływ miało m.in. ograniczenie zamówień na folie opakowaniowe ze strony firm eksportujących żywność na rynek wschodni.


Wysokie zyski Grupy Ergis

Wysokie zyski Grupy Ergis

Zysk operacyjny spółki w I kwartale br. był o 52,4 proc., zaś zysk netto - o 151,7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku.