Jak realizować GOZ dla produktów wielowarstwowych opartych na PET?

Jak realizować GOZ dla produktów…

Opakowania wielowarstwowe oparte na politereftalanie etylenu (PET) mogą mieć jasną i zrównoważoną przyszłość. Jest to przesłanka strategicznego partnerstwa czterech wiodących przedsiębiorstw technologicznych, których model recyklingu w zamkniętym obiegu zainspiruje nowe dyskusje na temat roli wielowarstwowych produktów opartych na PET w przyszłej branży opakowań.

Europejska Zielona Umowa wymaga, aby wszystkie opakowania mogły zostać ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi do 2030 r. Rozporządzenie, które jest postrzegane jako szczególnie trudne w przypadku opakowań wielowarstwowych, ponieważ ich warstwy należy najpierw oddzielić przed wejściem do strumieni recyklingu. Postrzeganie to może jednak wkrótce ulec zmianie.

Sulayr, firma recyklingowa działająca w Europie, pomyślnie wprowadziła do obrotu wielowarstwowy proces recyklingu, który osiąga status „zamkniętego obiegu” i umożliwia ponowne wykorzystanie tworzywa PET przy praktycznie zerowym odpadzie. Dzięki temu istnieje już praktyka o obiegu zamkniętym dotycząca materiałów opakowaniowych zawierających tworzywo PET, ale proces ten można usprawnić i stać się bardziej praktyczny i skuteczny, jeżeli cały łańcuch wartości współpracuje z celem, jakim jest ułatwienie oddzielenia warstw.

Specjalista ds. spoiwa przemysłowego firmy BASF, sprzętu opakowaniowego OEM Bobst oraz ekspert ds. folii firmy Evertis wspierają w tym zakresie firmę Sulayr. Wspólnie przedsiębiorstwa tworzą strategiczne partnerstwo łączące wiedzę fachową z całego łańcucha wartości opakowań. Ich wkład we współpracę jest kluczem do sukcesu tego imponującego procesu recyklingu i jego potencjału do przyjęcia na większą skalę.

U podstaw procesu znajduje się wielowarstwowa folia wykonana przez firmę Evertis, składająca się z warstw tworzywa PET i polietylenu (PE), laminowana klejem wodnym Epotal firmy BASF i przetwarzana powłoką Bobst. Dla różnych materiałów opakowaniowych stosowane są wielowarstwowe folie; po zastosowaniu odpad dostarczany jest do sortowni. Firma Sulayr może wykorzystać tzw. odpady jako surowiec zapewniając zamknięty obieg. Firma rozdziela warstwy i udostępnia tworzywo PET do ponownego wykorzystania, z odzyskanym tworzywem PET dostarczonym do firmy Evertis i innych producentów foliowych opakowań, którzy następnie ponownie uruchomią cykl.

Jest to postrzegane jako ważny krok w kierunku powszechnego recyklingu tworzywa PET, umożliwiając jego dalsze stosowanie w środowiskach opakowań zgodnych z Zieloną Umową. Proces ten może dotyczyć odpadów pokonsumenckich i poprzemysłowych, co oznacza, że istnieje ogromny potencjał przekształcenia całego modelu wykorzystania opakowań opartego na tworzywie PET.

Firma Sulayr jest w stanie oddzielić różne rodzaje wielowarstwowych opakowań od 2009 roku, ale szybkość i efektywność kosztowa procesu zależy od rozdzielania folii. - Nasze technologie pozwalają nam na delaminację większości rodzajów wielowarstwowych substancji zawierających tworzywo PET i przywrócenie go do przemysłu. Jednak widzimy różnicę w tackach, które przyjeżdżają po eksploatacji do naszego zakładu. Na przykład w przypadku klejów wodnych Epotal firmy BASF nasz proces rozdzielania jest uproszczony, ponieważ kleje umożliwiają szybkie i łatwe oddzielenie przy wysokiej jakości recyklingowych substancji, co nie ma miejsca na przykład w przypadku klejów opartych na rozpuszczalniku. Jesteśmy pewni, że usprawniony proces może przyczynić się do zwiększenia możliwości recyklingu wielowarstwowych produktów z tworzyw PET, co czyni przemysł opakowaniowy nowym sposobem sprostania wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem - powiedział Miguel Angel Arena, dyrektor zarządzajacy firmy Sulayr.

Jednym ze sposobów optymalizacji procesu recyklingu jest produkcja wszystkich tacek PET/PE w określonych warunkach ułatwiających ich łatwe oddzielenie. Jest to obszar, w którym partnerzy współpracują: na przykład przed wprowadzeniem nowego laminatu na rynek firma Evertis kwalifikuje go do recyklingu w procesie firmy Sulayr, co umożliwia łatwe oddzielenie jej warstw.

Pierwsi partnerzy podkreślają, że współpraca, jak również najnowocześniejsza technologia, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu procesu. - Współpraca ta może być zmieniana na przyszłość elastycznych opakowań. Świadczy o tym, że gospodarka o obiegu zamkniętym w przypadku opakowań opartych na tworzywie PET jest możliwa z komercyjnego punktu widzenia - jeśli wszyscy pracujemy ze sobą. Jeśli chodzi o recykling i rozdzielanie wielu warstw, dobrze sprawdzamy nasze kleje wodne, które mogą być kluczowe w tym procesie. Jesteśmy przekonani, że możemy jeszcze bardziej usprawnić ten proces. W firmie BASF pracujemy nad specjalnymi spoiwami, które umożliwiają jeszcze łatwiejsze oddzielenie w określonych warunkach. Im więcej zrobimy, aby wykazać wykonalność procesu, tym szybciej stanie się to standardem dla wszystkich klejów laminujących – co pozwoli na odzyskanie wielowarstwowych warstw na następnym poziomie - powiedział Thomas Peter Schiele, wiceprezes ds. klejów, spoiwa do włóknin i chemikaliów do powlekania papieru w firmie BASF.

 - Współpraca ta jest najlepszą praktyką dla branży opakowań i jest istotna dla przyszłości wielowarstwowych materiałów opakowaniowych. Wymagania Zielonej Umowy nakazują nam zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć zrównoważony charakter naszych produktów i wprowadzić systemowe zmiany, które nie wyjdą szybko z użycia. Jestem dumny z wkładu tego projektu w ten cel - dodał Rui Silva, dyrektor ds. produktów i innowacji w firmie Evertis.

Firma Sulayr i jej partnerzy biorący udział we współpracy mają również nadzieję na szerszą zmianę postrzegania przemysłu. Wielowarstwowe produkty oparte na tworzywie PET są niezbędne do wielu zastosowań przemysłowych, ale do tej pory nie uważano ich za trwałe rozwiązanie. Ten proces najlepszej praktyki może zmienić rozmowy na temat tworzywa PET, odpadów i zrównoważonego rozwoju, które odbywają się pomiędzy liderami łańcucha wartości i stowarzyszeniami pakowania, takich jak Petcore i CEFLEX.

- Chcielibyśmy dążyć, wspólnie jako jeden przemysł, do zrównoważonej przyszłości wszystkich form elastycznych opakowań. Jako producent maszyn drukarskich i przekształceniowych jesteśmy zobowiązani do wniesienia wkładu w przyszłe, możliwe do recyklingu rozwiązanie - powiedział Sara Alexander, kierownik ds. marketingu i komunikacji, Flexable Packaging w firmie Bobst. - Zrobimy to, rozwijając naszą platformę sprzętową pod kątem najbardziej odpowiedniej technologii powlekania, stabilności procesu i szybkości za pomocą klejów na bazie wody, aby spełnić wymagania projektu. Teraz dzięki wszystkim partnerom mamy okazję zabezpieczyć tę przyszłość wielowarstwowych laminatów na bazie tworzywa PET.

Poprzez dalszą współpracę i optymalizację z naszymi odpowiednimi technologiami, rozwiązaniami i wiedzą specjalistyczną możemy wprowadzić obieg zamknięty w zakresie recyklingu materiałów opakowaniowych i stworzyć bardziej gospodarkę o obiegu zamkniętym dla opakowań, które rozpoczynają się i powracają wraz z produktami wycofanymi z eksploatacji.

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska