Zamknięty obieg folii stretch - podejście eko do recyklingu folii

Zamknięty obieg folii stretch…

Folia pełni niezwykle istotną rolę w logistyce. Jest powszechnie wykorzystywana do pakowania i zabezpieczania towarów w hurtowniach, sklepach i zakładach produkcyjnych. Wśród różnych rodzajów folii można wyróżnić folie stretch oraz folie pre stretch, mające szczególne zastosowanie w ochronie towarów.

 Wszechstronnie stosowana w gałęziach przemysłu folia stretch posiada kilka zalet, na które warto zwrócić uwagę:

  • elastyczność - zapewnia odpowiednie dostosowanie do kształtu danego towaru;
  • wytrzymałość;
  • lekkość - nawet niewielka ilość folii pozwala zabezpieczyć ładunek, dodatkowo go nie obciążając;
  • ochrona - szczelnie zabezpiecza towar m. in. przed kurzem i wilgocią;
  • uniwersalność - dopasowanie do różnego rodzaju towaru;
  • łatwość korzystania;
  • korzystny stosunek ceny do oferowanej jakości;
  • możliwość recyklingu.

Warto skupić się na ostatniej z wymienionych zalet - możliwości recyklingu. Obecnie spośród kiedykolwiek wyprodukowanych tworzyw sztucznych tylko 9% poddano recyklingowi, 12% spalono, a aż 79% przeznaczono na odpowiednie składowiska, lub też zwyczajnie wyrzucono, np. do oceanu. Obliczono, że każda osoba mieszkająca na terenie Unii Europejskiej zużywa 100 kg plastiku rocznie.

Ochrona środowiska jest niezwykle ważną kwestią, która często podejmowana jest na różnego typu konferencjach. Szacuje się, że rynek folii stretch do 2030 roku osiągnie wartość 25,2 mld USD.

Zważając na wartość rynku folii stretch, która jest jednym z głównych elementów zużycia plastiku na świecie, wysuwane są oczekiwania wobec producentów tego materiału, aby nastąpił wzrost i rozwój produkcji biodegradowalnych folii oraz sprostanie wyzwaniom w segmencie jej utylizacji, czy też przetworzenia i ponownego wykorzystania.

Innowacja w segmencie folii stretch - ekologiczna alternatywa

Odpowiedzią na ekologiczne oczekiwania wobec produkcji folii stretch jest proces jej recyklingu, podczas którego wytwarzany jest regranulat.

Regranulat - czym jest i jak powstaje?

Podczas recyklingu tworzyw sztucznych, z dużym udziałem folii stretch, powstaje regranulat. Na pierwszym etapie odpady poddawane są starannemu czyszczeniu i suszeniu. Następnie zostają zmielone i ponownie suszone. Zniwelowanie możliwości dostania się wilgoci jest bardzo istotnym elementem toku działania, ponieważ może ona niekorzystnie wpłynąć, a nawet uniemożliwić cały proces recyklingu. Wilgoć i zanieczyszczenia to czynniki, które są kryteriami segregacji odpadów zdatnych do poddania recyklingowi. Na końcowym etapie wysuszone i zmielone elementy trafiają do wytłaczarki. Jest to maszyna, wyposażona w odpowiednie filtry, dzięki którym regranulat otrzymuje zamierzone właściwości, jak np. określony stopień elastyczności i wytrzymałości na rozdarcia, czy też inne uszkodzenia mechaniczne. Jednak największy wpływ na specyfikację regranulatu będzie miał materiał pierwotny, z którego został on przetworzony. Regranulat może występować w wielu kolorach i pod różnymi formami, jednak najczęściej są to granulki lub nitki.

Firma CAST zapewnia, że folia stretch EKO, która jest przez nich produkowana, zawiera regranulat, jednak jej parametry są zbliżone do oryginalnej folii. Ma dobrą odporność na rozdarcie, co pozwala uzyskać mniejsze zużycie.

cast-zamkniety-obieg-folii

Zastosowanie regranulacji folii

Proces ponownego wykorzystania folii stretch wygląda następująco. Zużyta folia odbierana jest z magazynów, centrów dystrybucji lub też innych podmiotów gospodarczych, wykorzystujących folię stretch. W kolejnym etapie zostaje ona przetworzona poprzez zastosowanie regranulacji. Regranulat jest rozgrzewany, a następnie płynny polietylen zostaje równomiernie rozprowadzony na głowicy wytłaczarki. Po ostudzeniu otrzymujemy folię, z delikatnie zmienionymi parametrami, gotową do użytku. Takie działania nie tylko wywierają pozytywny wpływ na środowisko, ale również pozwalają na utrzymanie stałych i dobrych relacji z kontrahentami. Najpierw następuje dystrybucja folii stretch powstałej z dodatkiem regranulatu, następnie odbiór już zużytego produktu, który ponownie trafia do kolejnego cyklu przetworzenia.

Korzyści ze stosowanie EKO folii stretch

Wykorzystywanie ekologicznej folii stretch wpływa pozytywnie na środowisko poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia go plastikiem. Dzięki wprowadzeniu w firmie zamkniętego obiegu surowców, zwiększona zostanie oszczędność środków finansowych.

- Folia stretch EKO to nie tylko doskonały sposób na zaoszczędzenie pieniędzy w firmie - korzystanie z tego produktu wspiera działanie proekologiczne, co ma dobry odbiór z punktu widzenia działań CSR (czyli społecznej odpowiedzialności biznesu) - informuje prezes firmy CAST Adam Modliński.

Proces ten można wykorzystać w celu budowania świadomości proekologicznej wśród pracowników i nie tylko, a nawet zapoczątkowania, czy też rozwoju własnych projektów ekologicznych. Warto także wspomnieć, że wprowadzenie ekologicznej folii stretch równa się zastosowaniu innowacyjnych metod pakowania towaru i podniesieniu wydajności firmy w tym obszarze działalności.

Zdjęcia: https://pl.depositphotos.com/, CAST

Reportaże

Forum