Czy istnieją przyjazne środowisku alternatywy dla jednorazowych foliówek?

Czy istnieją przyjazne środowisku…

Cztery europejskie organizacje konsumenckie (Test-Achats/Test-Ankoop z Belgii, Altroconsumo z Włoch, Deco Proteste z Portugalii i OCU z Hiszpanii) zrzeszone w stowarzyszeniu Eurokonsumenci (Euroconsumers) przeprowadziło badanie cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) toreb wykorzystywanych przez konsumentów do pakowania zakupów, w tym lekkich i cięższych toreb plastikowych, toreb na zakupy na kółkach i jednorazowych opakowań z logo sprzedawcy. Jego wyniki, potwierdzone przez prof. Rolanda Clifta z Uniwersytetu Surrey (Wielka Brytania), profesora inżynierii chemicznej i międzynarodowy autorytet w sprawach zrównoważonego rozwoju, są jednoznaczne.

Celem metody oceny cyklu życia (LCA), którą wykorzystano do przeprowadzenia badania, jest analiza wpływu na środowisko toreb na zakupy i przyzwyczajeń zakupowych a także oszacowanie związanych z tym skutków działań człowieka dla środowiska naturalnego.

Na podstawie wyników badania zostały sformułowane rekomendacje skierowane bezpośrednio do konsumentów, producentów oraz sprzedawców detalicznych. W badaniu podkreślono, że bardzo ważne jest komunikowanie konsumentom wyłącznie prawdziwych i sprawdzonych informacji na temat danego rodzaju torby. Nie powinno się wprowadzać konsumenta w błąd, informując go o tym, że rozwiązanie alternatywne jest „bardziej zrównoważone”, „zielone” lub „ekologiczne”, jeżeli w rzeczywistości jego negatywny wpływ na środowisko naturalne jest większy niż w przypadku innych rozwiązań.

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) z zadowoleniem przyjęło wyniki najnowszego badania toreb na zakupy przeprowadzonego przez stowarzyszenie Euroconsumers.

W podsumowaniu badania cyklu życia różnych rodzajów toreb przedstawione zostały następujące trzy grupy rekomendacji:

Rekomendacje dla konsumentów:

  • Jeśli zapomnisz z domu lub z samochodu torby wielorazowego użytku, wybierz lekką plastikową torbę z polietylenu o mniejszej gęstości (Low Density Polyethylene, LDPE) - popularną foliówkę - wykonaną z materiałów z recyklingu. Taka torebka będzie miała mniejszy negatywny wpływ na środowisko niż np. torba papierowa. Dobrą alternatywą będzie także torba foliowa kompostowalna.
  • Nie kupuj toreb wielorazowego użytku wykonanych z bawełny (zwykłej lub organicznej) lub z juty. Mają one zdecydowanie większy negatywny wpływ na środowisko niż alternatywne rozwiązania z polistyrenu (PS) i polipropylenu (PP).

Rekomendacje dla producentów:

  • Wybieraj producentów zlokalizowanych w Europie zamiast tych, których zakłady znajdują się w Azji. Dzięki temu nie tylko unikniesz negatywnego wpływu na środowisko związanego z odległością, którą torba musi pokonać do miejsca przeznaczenia (szacuje się, że dzięki temu wpływ ten można zredukować o od 52% do nawet 78%), ale także w Europie mniejszy jest wpływ na środowisko związany ze zużyciem energii przy produkcji torby (szacunkowa redukcja może sięgnąć nawet 90%).

Rekomendacje dla sprzedawców detalicznych:

  • Zawsze oferuj swoim klientom kilka różnych alternatywnych rozwiązań do zapakowania zakupów. Nie jest dobrą praktyką całkowite zaprzestanie udostępniania konsumentom torebek jednorazowych i wymaganie od nich, by zawsze kupowali torbę wielorazowego użytku. W ten sposób konsument, który ciągle zapomina wziąć ze sobą do sklepu torbę, jest zmuszony za każdym razem kupić nową torbę wielorazową, w którym to przypadku negatywny wpływ na środowisko jest wielokrotnie większy niż gdyby mógł kupić torebkę jednorazową.
  • Złą praktyką może być też udostępnianie klientom wyłącznie toreb papierowych. W przypadku supermarketu, w którym oferowane są tylko torby papierowe, konsument będzie zmuszony zanieść w takiej torbie do domu np. produkty mrożone, które mogą ulec rozmrożeniu przed dotarciem na miejsce. A nawet jeśli uda mu się donieść je w torbie papierowej do domu w formie nierozmrożonej to i tak taka torba nie będzie nadawała się do ponownego użytku.
  • Informuj konsumenta o rzeczywistym wpływie na środowisko różnych rodzajów oferowanych toreb na zakupy. Dzięki temu konsument sam może podjąć świadomą decyzję, którą torbę najlepiej wybrać.