Analiza
Wiadomości Plastech

Polscy handlowcy oferują swoje towary z rabatami

Polscy handlowcy oferują swoje towary z rabatami

Aktywność przetwórców na polskim rynku poliolefin pozostaje na niskim poziomie. Producenci wyrobów gotowych nadal kupują materiał tylko na żądanie, a jeśli to możliwe, powstrzymują się od zakupów całkowicie , czekając na dalsze obniżki cen.

Rynek czeka na ogłoszenie cen poliolefin

Rynek czeka na ogłoszenie cen poliolefin

Na początku tygodnia ogłoszono ceny kontraktowe monomerów. Koszt propylenu spadł o 40 euro w porównaniu do ubiegłego miesiąca, etylenu - o 45 euro za tonę.

Na polskim rynku brakuje niektórych gatunków PP

Na polskim rynku brakuje niektórych gatunków PP

Polipropylen cieszy się zwiększonym popytem, zwłaszcza PP random kopo i PP injection–moulding o wysokim płynięciu, ale gracze rynkowi zauważają, że istnieje niedobór materiału i niemożliwe jest pokrycie potrzeb klientów.

Reportaże

Forum