Analiza - wiadomości w Plastech

Czy europejski przemysł chemiczny może być neutralny dla środowiska?

Raport „Low carbon energy and feedstock for the European chemical industry” opublikowany przez Niemieckie Towarzystwo Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii DECHEMA (German Society for Chemical Engineering and Biotechnology) wyjaśnia w jaki sposób przemysł chemiczny może do roku 2050 stać się neutralny dla środowiska.

Internet rzeczy - czynnik służący wdrażaniu koncepcji lean

Na rynku dóbr szybkozbywalnych większą rolę zaczyna odgrywać koncepcja lean manufacturing.

Rośnie produkcja ropy naftowej w OPEC

W Libii produkcja ropy sięga już około miliona baryłek dziennie, zaś eksport tego surowca z Nigerii przekracza 2 mln baryłek dziennie.


Wpływ transformacji cyfrowej na zarządzanie aktywami i majątkiem

Firma Dassault Systèmes zleciła agencji CREATE-Research przeprowadzenie badania wśród 450 managerów wyższego szczebla, zarządzających aktywami i majątkiem pod kątem transformacji cyfrowej.

Zapotrzebowanie na tworzywa rośnie

Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie sygnalizuje wzrost zapotrzebowania na tworzywa.

Deklaracje właściwości użytkowych – nowy  wymóg prawny

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883 z późniejszymi zmianami.

Prognozy dla opakowań z biotworzyw do roku 2022

Według najnowszych badań przewiduje się, że globalny rynek biotworzyw przeznaczonych dla przemysłu opakowaniowego wzrośnie w 2022 r. do wartości 7,2 miliardów dolarów.

PVC - fakty i mity

W świadomości społecznej istnieje ciągle wiele uprzedzeń związanych z PVC, co wynika z braku informacji na temat aktualnego stanu wiedzy.

Trendy na polskim rynku opon

Rok 2016 dla branży oponiarskiej był lepszy niż 2015.

Kondycja rynku poliolefin w Rosji

Przedstawiciele przemysłu chemicznego ocenili kondycję rosyjskiego rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Prognozy wzrostu dla rynku klejów do opakowań sztywnych

Światowy rynek klejów sztywnych opakowań prognozuje osiągnie wartość 18,2 mld dolarów w 2021.

Prognozy światowego rynku polimerów medycznych

Raport TMR Research określa najważniejsze trendy na światowym rynku polimerów medycznych.

Rynek kompozytów termoplastycznych w Niemczech

W 2016 roku udział Niemiec w rynku kompozytów GRP w Europie sięgnął 20 proc.

Polski rynek opakowań rośnie dwukrotnie szybciej niż światowy

Rynek opakowań w Polsce do 2020 roku urośnie w porównaniu do roku 2015 o 37 proc., a jego wartość wyniesie 46 mld zł.

Branża opakowań - sukces do rozpakowania

Bank Zachodni WBK szacuje wzrost krajowego sektora opakowań na 20 proc. do 2018 r.