Ampacet Gastop-Flex zwiększa barierowość opakowań elastycznych zgodnie z wytycznymi gospodarki o obiegu zamkniętym

Ampacet Gastop-Flex zwiększa…

Ampacet, światowy lider w produkcji koncentratów barwiących i dodatków modyfikujących przedstawia Gastop-Flex, masterbatch zaprojektowany w celu zmniejszenia przepuszczalności gazów w opakowaniach foliowych z tworzyw sztucznych oraz ich optymalizacji pod kątem wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podstawową funkcją opakowania jest ochrona żywności i towarów przed przenikaniem tlenu i pary wodnej oraz innych elementów środowiska, które mogą mieć wpływ na właściwości organoleptyczne oraz integralność produktu.

Właściwości gazoszczelne poliolefinowych opakowań elastycznych są zwykle wzmacniane przez zastosowanie grubszych opakowań, współwytłaczanego materiału barierowego lub laminatów wielomateriałowych. Grubsze opakowania nie są jednak optymalne z punktu widzenia efektywności wykorzystania zasobów materiałów opakowaniowych, zwłaszcza w czasach, gdy właściciele marek zobowiązują się do zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych wykorzystywanych w swoich opakowaniach. Laminaty wielomateriałowe często nie nadają się do recyklingu odpadów opakowaniowych.

Ampacet Gastop-Flex jest przeznaczony do zastosowania w jedno- i wielowarstwowych foliach polietylenowych ogólnego przeznaczenia oraz barierowych, produkowanych na konwencjonalnych urządzeniach jak również w technologii MDO (Machine Direction Orientation).

Dodanie Gastop-Flex zmniejsza przepuszczalność tlenu i pary wodnej do 60% wartości początkowej. Koncentraty Ampacet Gastop-Flex umożliwiają produkcję opakowań wysokobarierowych, przy zachowaniu zawartości EVOH poniżej 5%, zgodnie z wytycznymi gospodarki o obiegu zamkniętym. Umożliwiają one również zmniejszenie grubości opakowań foliowych ogólnego przeznaczenia w celu zmniejszenia wagi opakowania, bez wpływu na przepuszalność pary wodnej.

gastop-woman-choosing-puppy-food-crop


Aby uzyskać więcej informacji o koncentratach z serii Gastop-Flex firmy Ampacet, zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska J07 Hala 8A na Targach K 2022; 19-26.10.2022 Düsseldorf, Niemcy lub prosimy pisać na adres marketing.europe@ampacet.com