AkzoNobel jednak nie przejmie firmy Tikkurila

AkzoNobel jednak nie przejmie…

Mimo iż, 28 stycznia br. AkzoNobel przedstawił wiążącą propozycję nabycia akcji Tikkurili za 31,25 euro/akcja, to jak informują przedstawiciele koncernu, planowana transakcja nie dojdzie do skutku.

"AkzoNobel nie zamierza kontynuować tego przejęcia po konkurencyjnej, wyższej ofercie dla firmy Tikkurila. Pomimo wyraźnego dopasowania kulturowego - i większej synergii niż jakiekolwiek inne połączenie - planowana transakcja nie spełnia już kryteriów dotyczących tworzenia najwyższej wartości" - czytamy w komunikacie prasowym.

- Mamy wyraźnie określone priorytety i kryteria alokacji kapitału, w tym inwestycje na rzecz wzrostu, wypłatę dywidend, przeprowadzanie akwizycji i skup akcji własnych. Planowane przejęcie Tikkurili nie może już konkurować z bardziej atrakcyjnymi możliwościami tworzenia najwyższej wartości dla naszych akcjonariuszy i innych interesariuszy. Realizacja akwizycji na określonych warunkach jest kluczem do przekształcenia AkzoNobel w firmę o wyższej rentowności i silnych przepływach wolnych środków pieniężnych. Takie podejście potwierdza, że działamy dobrze oraz pokazuje, jaką jesteśmy firm - informuje Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel.

Firma kontynuuje obecnie program skupu akcji własnych w wysokości 300 mln euro i utrzymuje docelowy wskaźnik na poziomie 1-2x dług netto / EBITDA.


Czytaj więcej:
Farby 49

Reportaże

Forum