AkzoNobel na gali Solidny Pracodawca Roku 2018

AkzoNobel na gali Solidny…

AkzoNobel, jeden z wiodących producentów farb i lakierów, otrzymał tytuł Solidny Pracodawca Roku 2018 w kategorii ogólnopolskiej. Podczas uroczystej gali w Teatrze Capitol w Warszawie, wieńczącej XVI edycję konkursu, wyróżnienie w imieniu firmy odebrała Marta Rogóż, HR Manager Central and Eastern Europe.

Firma to przede wszystkim ludzie. To oni stanowią o jej sile, o tym jak postrzegana jest na rynku zarówno przez potencjalnych pracowników, jak i klientów czy partnerów biznesowych. Otrzymanie tytułu Solidnego Pracodawcy Roku jest dla nas potwierdzeniem, że nasze działania prowadzone w zakresie Emloyer Brandingu spełniają wysokie standardy stawiane obecnie pracodawcom - powiedziała Marta Rogóż.

Solidny Pracodawca Roku to jeden z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich projektów w dziedzinie zarządzania personelem. Kapituła programu wyłania laureatów na podstawie wielu wystandaryzowanych kryteriów, które składają się na postawę godną miana Solidnego Pracodawcy. Wśród nich znajdują się m.in. respektowanie przez przedsiębiorstwo przepisów BHP i prawa pracy, dotrzymywanie terminów wypłat, zapewnienie dobrych warunków socjalnych, perspektywiczna ścieżka kariery, równe traktowanie wszystkich pracowników, warunki dogodne dla studentów i absolwentów, pomoc w rozwoju osobistym pracowników, społeczna odpowiedzialność firmy, a także atrakcyjne systemy motywacyjne.

Nagrodę otrzymują leaderzy w dziedzinie HR, którzy wdrażają najciekawsze rozwiązania z tego zakresu oraz dzielą się swoimi doświadczeniami w mediach. Tytuł przyznawany jest w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, regionalnej oraz branżowej.

Projekt Solidny Pracodawca Roku organizowany jest przez wydawcę „Rzecz o Biznesie” w Rzeczpospolitej, „Strony Rynku” w Gazecie Wyborczej oraz „Monitora Gospodarczego” emitowanego w pasmach telewizji Polsat. Patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęły takie instytucje jak: Pracodawcy RP, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Business Centre Club oraz Fundacji Edukacja Bez Granic.