Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności

Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności
Polscy naukowcy opracowali biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności ze spienioną warstwą termoizolacyjną.

Projekt zrealizowano w Zakładzie Opakowalnictwa i Biopolimerów w Szczecinie. Było to przedsięwzięcie innowacyjne, gdyż dotychczas nie było w Polsce jakichkolwiek opakowań do żywności wykonanych z materiałów biodegradowalnych,
posiadających dobre właściwości termoizolacyjne i otrzymywanych w standardowych procesach formowania opakowań celulozowych.

Dlatego też zadanie przeprowadzono wedle kilku kluczowych założeń. Przede wszystkim stworzono materiał biodegradowalny i otrzymany głównie z surowców pochodzenia krajowego (skrobia, celuloza i związki nieorganiczne).

Postarano się też, aby użycie materiału pozwoliło na wykorzystywanie obecnie stosowanych technologii produkcji i modyfikacji opakowań kartonowych.

Opracowany materiał posiada dobre właściwości termoizolacyjne dzięki swojej makroporowatej strukturze, którą będzie można formować na różnych etapach życia opakowania, czyli w produkcji oraz pakowaniu przy produkcji masowej oraz jednostkowej.

Jednocześnie powstał produkt, który stanowi dobrą ochronę dla towarów wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne. Materiał ma też zdolność do pochłaniania nadmiaru pary wodnej z wnętrza opakowania, co ma szczególne znaczenia podczas krótkotrwałego przechowywania żywności przetworzonej.