Czy Niemcy zrezygnują z "kompostowalnych" opakowań?

Czy Niemcy zrezygnują z "kompostowalnych"…
Prezentujemy artykuł nadesłany przez firmę Ecoplastic Technologies, dystrybutora technologii d2w do tworzyw sztucznych powodującej proces ich oksy-biodegradacji.

Czy Niemcy zrezygnują z "kompostowalnych" opakowań?

Jak wykazały badania przeprowadzone ostatnio na zlecenie niemieckiego rządu, oczekiwania względem specjalnych regulacji prawnych obejmujących biotworzywa nie spełniły się. Nie nastąpił żaden przełom, a opakowania "bio" nie są odseparowane od tworzyw tradycyjnych.

Zwolnienie biodegradowalnych opakowań na napoje z opłat również okazało się nieskuteczne, ponieważ na niemieckim rynku są one praktycznie niedostępne. Obowiązywanie przepisów wydaje się zatem być nieuzasadnione. Kompostowalne produkty niekoniecznie są lepszym rozwiązaniem od tradycyjnych tworzyw sztucznych. Ich zaletą jest oczywiście naturalne pochodzenie, niestety same tworzywa muszą być utylizowane w kompostowaniach. Tu warto wspomnieć, iż podczas biodegradacji emitowany jest metan (w dolnych warstwach śmieci), który jest szkodliwy dla środowiska, same zaś odpady nie są przetwarzane na kompost. Znaczna większość odpadów była odzyskana na różne sposoby, głównie poprzez spalanie odpadów pochodzenia roślinnego, lub poprzez recykling termiczny. Samo kompostowanie natomiast nie odgrywało większego znaczenia, co kłóciło się ze specjalnie wprowadzonymi przepisami. Sami operatorzy fermentacji sprzeciwiają się stosowaniu PLA. Ich argumentem jest fakt, iż fermentacja materiałów PLA będzie mniej efektowna, niż spalanie. Dlaczego? Proces fermentacji odpadów na bazie kwasu mlekowego (PLA) wymaga bowiem kompostu wysokiej jakości.

Jak się okazuje "kompostowalny" nabiera mylnego znaczenia, bowiem rzadko który odpad zostanie przetworzony, nie mówiąc już o tych, które trafią do przydomowych kompostowników.

Specjaliści z Instytutu w Heidelbergu podkreślili zalety oksybiodegradowalnych dodatków. Powód jest dość prosty - segregacja kompostowalnych nie do końca działa, a nie mogą one być składowane w kompostowaniach razem z tradycyjnym "plastikiem". Ponadto dwoma głównymi celami ONZ jest zmniejszenie ubóstwa i głodu na świecie, a także zapewnienie równowagi w środowisku. Te dwa cele wykluczają się, skoro tworzywa kompostowalne wymagają do produkcji zbiorów z pól uprawnych.

Mimo wszystko w raporcie termin "biodegradowalny" nie dotyczy produktów oksybiodegradowalnych, ze względu na fakt, iż sam proces opiera się na dwóch, nie jednym etapie oraz wymaga dodatków chemicznych. Z drugiej strony ten sam Instytut przyznaje, że drugi etap jest typową biodegradacją (nie fragmentacją!). W ten o to sposób produkty "oksy" są niesłusznie oceniane. Powód? "Bio" tworzywa (np. kompostowalne) same podlegają dwóm etapom rozpadu: hydrolizie i biodegradacji. Jak widać problemy z nazewnictwem będą istniały nadal.

Czytaj więcej: Oksydegradacja 35 Opinie 36

brak
 

Dodatki do produkcji oksybiodegradowalnych (oxobiodegradable) miękkich i półsztywnych tworzyw sztucznych, dodatki antybakteryjne, antygrzybiczne, różna postać

Polska