Dobry rok Vinyl 2010

Dobry rok Vinyl 2010
Podmioty zrzeszone w VINYL 2010 przetworzyły w ubiegłym roku 83 tys. ton PVC. Tym samym drugi rok z rzędu zanotowały wynik ponad dwukrotnie wyższy od poprzedniego. – Pokazujemy, że nasze działania mają sens - mówi Jean-Pierre De Grève, sekretarz generalny VINYL 2010.

VINYL 2010, to dobrowolne zobowiązanie czołowych międzynarodowych przedsiębiorstw związanych z produkcją, przetwórstwem i obrotem oraz pracami projektowymi i rozwojowymi w dziedzinie PVC. Projekt o tej nazwie podpisano siedem lat temu z inicjatywy Rady Europejskiej Producentów Winylu, Stowarzyszenia Europejskich Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Plastyfikatorów i Wyrobów Pośrednich oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Stabilizujących.

Vinyl 2010Porozumienie ma na celu permanentną poprawę wizerunku przemysłu PVC, a głównym zadaniem członków jest rozwiązanie problemu odpadów zwłaszcza poużytkowych z PVC. Do zrealizowania mają dziesięcioletni program obejmujący wszystkie etapy życia produktu: od jego wytworzenia, aż po utylizację. Podstawową częścią Zobowiązania są prace nad przetworzeniem 200 tys. ton odpadów konsumenckich do 2010 r.

Właśnie opublikowano kolejny roczny raport z działalności VINYL 2010. Jego członkowie cieszą się, tym że w ub. roku udało się poddać recyklingowi 83 tys. ton PVC. Biorąc pod uwagę wyniki osiągane w poprzednich latach, jest to doskonały rezultat. W 2004 r. osiągnięto bowiem 14,25 tys. ton, a w 2005 r. 38,79 tys. ton. Tak więc poziom recyklingu PVC wzrasta o ponad 100 proc. w skali rocznej.

- Pokazaliśmy, że potrafimy zarówno wyznaczać sobie pewne cele, jak i potem skutecznie je realizować - mówi Jean - Pierre De Grève, sekretarz generalny projektu. - Oprócz wzrostu recyklingu materiałów PVC w poszczególnych sektorach: od branży producentów rur, aż do producentów profili okiennych, jesteśmy szczególnie zadowoleni, że ubiegły rok okazał się kolejnym krokiem do przodu, jeśli chodzi o wymianę opartych na ołowiu urządzeń stabilizujących działających w rurach dostarczających wodę pitną w większości "starych" krajów Unii Europejskiej.