Dobry rok dla papierników

Dobry rok dla papierników… Zużycie papierów do celów opakowaniowych systematycznie w Polsce rośnie, średnio w tempie ok. 10% rocznie. Największą pozycję w tej grupie papierów stanowią papiery do produkcji tektury falistej. Tektura falista stanowi główny surowiec do produkcji opakowań zbiorczych i transportowych, a w ostatnich latach również jednostkowych (mikrofala).

W Polsce do produkcji tektury falistej używa się głównie papierów wyprodukowanych z udziałem makulatury, a więc testlinerów i flutingów makulaturowych. Bardzo niski jest udział w produkcji tektury falistej kraftlinerów i flutingów półchemicznych. W 2005 roku praktycznie całość produkcji tych papierów została wyeksportowana. Na naszym rynku największymi producentami papierów do produkcji tektury falistej są: Mondi Packaging Paper Świecie i Stora Enso Poland Ostrołęka. Przeszło 97,8% wyprodukowanego kraftlinera jest eksportowane, przy czym 75,6% zużywanych kraftlinerów pochodziło z importu. Jednocześnie 61,4% zużywanego testlinera oraz 61,7% flutingu pochodziło z importu.

Sytuacja ta przekłada się na jakość makulatury, jaka powstaje ze zużytych w Polsce opakowań z tektury falistej. Cechuje się ona niskim udziałem włókien pierwotnych, stąd jej jakość jest niezbyt wysoka. Udział włókien pierwotnych w makulaturze amerykańskiej i średnio w Europie jest znacznie wyższy. - mówi Zbigniew Fornalski, dyrektor generalny Stowarzyszenia Papierników Polskich - W dalszym ciągu występuje deficyt papierów makulaturowych na warstwy płaskie oraz pofalowane tektury falistej. W przypadku testlinera import wzrósł o 8,8%, a eksport jest praktycznie pomijalnie mały. W przypadku flutingu import wzrósł o 21,7%, a eksport o 17,6%. Jednocześnie wyeksportowano o 6,5% więcej niż w roku poprzednim papierów siarczanowych. Łącznie import papierów do produkcji tektury falistej w 2005 roku wzrósł o 13,8% w stosunku do roku poprzedniego, a eksport odpowiednio wzrósł o 9,2%.

Czytaj więcej:
Papier 44