Dobry rok dla papierników


Rynki papiernicze w zakresie papieru do produkcji tektury falistej, choć praktycznie globalne, posiadają jednak lokalne uwarunkowania. Obecnie Polska jest eksporterem papierów siarczanowych na warstwy płaskie tektury falistej i półchemicznych papierów do falowania. Główne kierunki eksportu kraftlinerów to kraje Unii Europejskiej: Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria, Austria, Szwecja, a także Chiny, Turcja, Izrael, Sri Lanka, Węgry. Papiery do falowania eksportowane są głównie do Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, a także do Czech, na Węgry, do Turcji i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Papiery z udziałem makulatury - w przypadku testlinera - importowane są głównie z: Niemiec, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Węgier, Litwy Słowacji, Czech, Szwecji, a w przypadku flutingu zarówno półchemicznego jak i makulaturowego głównie z: Niemiec, Holandii, Finlandii, Austrii, Słowacji, Czech, Węgier, Litwy.

Komentarz eksperta
Zbigniew Fornalski, dyrektor generalny Stowarzyszenia Papierników PolskichZbigniew Fornalski, dyrektor generalny Stowarzyszenia Papierników Polskich:
Analizując relacje między zużyciem a importem papierów do produkcji tektury falistej można stwierdzić, że:
  • ponad 75,6% zużywanych kraftlinerów pochodziło z importu, z uwagi na fakt braku produkcji w Polsce białych papierów tego typu, jednocześnie Polska eksportuje 97,8% produkowanych brązowych kraftlinerów,
  • ponad 61,4% zużywanych testlinerów pochodziło z importu,
  • ponad 61,7% zużywanych flutingów pochodziło z importu, przy czym ponad 37,4% produkcji było eksportowane.


  • Papier do produkcji tektury falistej
    Zużycie, produkcja import i eksport papierów do produkcji tektury falistej w Polsce w latach 1999-2005 (Źródło SPP)


    Czytaj więcej: Papier 43