Dokumentacja VISI Machining 2D już dostępna

Dokumentacja VISI Machining 2D już dostępna
Dokumentacja techniczna opisuje moduł Machining 2D (Obróbka 2D) oprogramowania VISI. Pokazuje ona, jak poruszać się w CAM Nawigatorze oraz omawia szczegółowe zagadnienia odnośnie obróbki 2 i 2,5D. Zaznajomienie się z dokumentacją pozwoli użytkownikowi poznać poszczególne opcje pól parametrów danej strategii obróbkowej.

Cechy do obróbki są automatycznie rozpoznawane przez program, grupowane i dodawane do okna dialogowego. Każda cecha posiada swoje indywidualne parametry wymiarowe.

Technologia Compass odpowiada za automatyczne zdefiniowanie operacji obróbkowych dla wybranego projektu. Operacje posiadają już założone naddatki na kolejną obróbkę oraz dobrane narzędzia skrawające, np. po obróbce kieszeni narzędziem o dużej średnicy, umożliwiającej wydajne usuwanie materiału, następuje obróbka po konturze narzędziem o średnicy, która umożliwi wybranie całego materiału w narożach.

VISI


Ścieżka narzędzia może zostać przesymulowana z pozycji analizy toru narzędzia. Jest to symulacja nieuwzględniająca ubytku materiału. Ma na celu wizualne przedstawienie przebiegu ścieżek narzędzia (ruchów roboczych, dojazdów, przejazdów czy odjazdów). Analizą toru narzędzia można przycinać ścieżki wyznaczonym profilem lub między wybranymi punktami. Istnieje również możliwość zmiany wartości posuwu narzędzia na danym torze w określonym wybranymi punktami przedziale. Można przefiltrować wyświetlanie ścieżek pod względem charakterystyki toru: liniowego, kołowego czy helisowego. To tylko niektóre z opcji analizy toru narzędzia.

VISI


Zaprogramowane ruchy narzędzia mogą zostać przesymulowane, a ewentualne kolizje wyeliminowane dzięki pełnej symulacji kinematycznej. Dostępny jest spis wszystkich operacji, gdzie można przejść do symulacji konkretnej pozycji.

VISI


VISI Machining 2D pozwala na kompleksową obróbkę płyt z elementami o wymiarach 2 i 2,5D. W celu zaprogramowanie obróbki wystarczy użyć tylko trzech opcji: dodania modelu do obróbki, automatycznego wygenerowania cech oraz włączenia technologii Compass.


brak
 

Autoryzowany dystrybutor: Visi, Edgecam, Radan, Alphacam

Polska