Drzewko za butelkę 2006 - Wielkie zbieranie

Drzewko za butelkę 2006 - Wielkie zbieranie
Rozpoczęły się przygotowania do czwartej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Drzewko za butelkę”. Akcja, która z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywa się w maju i czerwcu w wielu miejscowościach Polski, została zainicjowana przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” w 2003 roku i dzięki zaangażowaniu polskich firm chemicznych skupionych w Programie dynamicznie rozszerza swój zasięg i efekty.

W dziesiątkach szkół i przedszkoli, po raz czwarty odbędzie się konkurs na zebranie jak największej ilości plastikowych butelek „PET”, za sprzedaż których zostaną zakupione i posadzone drzewka. Zwycięzcy zabawy ekologicznej pojadą na wycieczki.

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” i firmy branży chemicznej będące realizatorami tego programu, chcą zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego świętowania Światowego Dnia Ochrony Środowiska obchodzonego w dniu 5 czerwca. Trzy lata temu zaproponowali oni akcję łączącą walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne i o własną gminę. Ideą akcji „Drzewko za butelkę” jest rywalizacja w formie zabawy pomiędzy klasami szkolnymi i grupami przedszkolnymi w wytypowanych miejscowościach, w uzbieraniu jak największej ilości pustych butelek „PET”. Zebrane butelki trafią do powtórnego przerobu, a uzyskane dzięki temu pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sadzonek drzew. Drzewka będą uroczyście posadzone w wybranych przez dzieci miejscach w swoim otoczeniu. Grupa, która w swoim środowisku zbierze najwięcej butelek, wyjedzie w nagrodę na wycieczkę autokarową. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają drobne upominki i dyplomy. Z tej okazji odbywa się także wiele imprez ekologicznych i edukacyjnych: pikniki, pokazowe lekcje, wizyty w zakładach chemicznych itd. Bez względu jednak na wymienione gratyfikacje i atrakcje, najważniejsza w tej propozycji jest edukacja ekologiczna, aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego, włączanie się w nurt aktywności społecznej i obywatelskiej, dbałość o własną gminę.

Akcja rozwija się niezwykle dynamicznie, a jej efekty zaskakują nas z roku na rok. Zauważamy coraz więcej wymiernych efektów tego przedsięwzięcia, najważniejszym z nich jest zwrócenie uwagi na potrzebę zbierania i ponownego wykorzystania odpadów, możliwość zarabiania na tym pieniędzy i przeznaczania ich na konkretną formę ochrony środowiska naturalnego – mówi Magdalena Ozimek z Sekretariatu OiT, koordynująca akcję. Budujące jest to, że w akcję, która skierowana jest do dzieci i młodzieży, angażują się nauczyciele, rodzice, samorządowcy, szefowie firm i instytucji – po prostu dorośli. Trudno również wyobrazić sobie „wielkie zbieranie” bez pomocy mediów lokalnych, środowiskowych i ogólnopolskich. To zadziwiająco pozytywna wspólnota idei i chęci pożytecznego działania.

Akcja toczy się zawsze w miejscowościach, gminach i powiatach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie firm chemicznych skupionych wokół Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Zakłady te są realizatorem akcji, zabezpieczają wszystkie jej skomplikowane elementy jak np. logistyka odbioru zebranych butelek, dostarczanie drzewek do sadzenia, organizowanie pikników podsumowujących akcję.
Tegoroczna, czwarta edycja odbędzie się pomiędzy 19 maja a 18 czerwca, ale już teraz rozpoczyna się akcja informacyjna i logistyczne przygotowanie zbiórki butelek.

Statystyki
  • 2003 rok – 7 miejscowości, 11 tys. dzieci, 232.880 szt. butelek, posadzono 989 drzewek
  • 2004 rok – 10 miejscowości, 20 tys. dzieci, 280.776 szt. butelek, posadzono 1027 drzewek
  • 2005 rok – 11 miejscowości, 22 tys. dzieci, 687.303 szt. butelek, posadzono 871 drzewek

Akcja „Drzewko za butelkę” została zainicjowana przez Sekretariat znanego w środowisku branży chemicznej Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz firmy tworzące ten program. Jedną z przesłanek tego programu jest pokazanie, że chemia w rzeczywistości jest przyjazna ludziom i środowisku. Logo Programu (dłonie okalające molekuły) symbolizuje troskę z jaką branża chemiczna przygląda się własnej działalności wytwórczej i odpowiedzialność we wszystkich obszarach swojego oddziaływania, nie tylko na środowisko ale (co ważniejsze) na zdrowie ludzi. Program jest światową inicjatywą branżową, realizowaną w 47 krajach. Zrzeszone w nim firmy wytwarzają ponad 87% produkcji chemicznej. W Polsce Program „Odpowiedzialność i Troska” skupia 38 przedsiębiorstw (zarówno producentów jak i dystrybutorów), których działania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa technicznego oraz profilaktyki zdrowotnej przynosi istotne efekty.

Szacuje się, że w Polsce rocznie wytwarza się 130 tys. ton butelek PET. Bardzo szybko zapełniają się nimi składowiska odpadów, dlatego zorganizowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i prostych zasad odzyskiwania PET, ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Akcja „Drzewko za butelkę” jest prostym, konkretnym i atrakcyjnym sposobem na edukację w tym zakresie.

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”
www.rc.com.pl

Czytaj więcej: Ekologia 245Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże