Dzień Opakowań na targach Pakfood

Dzień Opakowań na targach Pakfood
W trakcie zbliżających się targów Pakfood w Poznaniu po raz kolejny już obchodzony będzie Dzień Opakowań ustanowiony przez Polską Izbę Opakowań. Wypadnie on 13 września, drugiego dnia czterodniowej wystawy.

Dzień Opakowań, po raz pierwszy zorganizowany w 2008 r., ma na celu zwrócenie uwagi na rolę jaką we współczesnym przemyśle odgrywają opakowania. Pozostają one w cieniu innych produktów, jak choćby żywności, lekarstw, kosmetyków i sprzętu gospodarstwa domowego, a przecież te wyroby trafiają do końcowych użytkowników właśnie w opakowaniach.

Oczywiście opakowania rzadko kiedy występują na rynku jako samodzielny produkt, a prawie zawsze stanowią integralną część konkretnego wyrobu. Nie zmienia to jednak faktu, że zawsze są obecne przy kontakcie towaru z konsumentem. Informują o produkcie, chronią go i spełniają ważne funkcje promocyjno - marketingowe. Kształt, kolor, wzornictwo, rodzaj materiału z jakiego wykonane jest opakowanie, przyciągają uwagę kupującego. Opakowanie jest zatem swoistym „milczącym sprzedawcą".

Także bezpieczeństwo zapakowanego produktu, troska o zachowanie przez długi okres jego właściwości, wygenerowały nieznane jeszcze kilka lat temu nowe funkcje opakowań. Chodzi o tzw. opakowania aktywne i inteligentne.

Rozwiązaniem przyszłościowym, choć z wolna i na niewielką skalę przebijającym się już teraz, jest stosowanie opakowaniach, głównie na dla leków, technologii RFID w postaci nadruku chipów. Stosowanie tej technologii pozwala nie tylko na automatyczny odczyt informacji dotyczącej produktu, ale także na zamieszczenie informacji fonetycznej. Metoda tego typu pozwala śledzić miejsce "pobytu" opakowanego towaru i miejsce składowania.

Jak zatem widać, współczesne opakowanie to nie tylko wytwór cywilizacji, ale także ważny czynnik jej rozwoju. Często jest ono w większym stopniu urządzeniem, aniżeli prostym materiałem chroniącym produkt. Jest przy tym rezultatem wieloletnich i kosztownych badań naukowych zarówno w dziedzinie inżynierii materiałowej jak i technologii wytwarzania. Odrębną dziedziną, lecz także silnie powiązaną z opakowaniem, jego konstrukcją i produkcją są także systemy i techniki pakowania.

I właśnie potrzebie refleksji na temat, roli i znaczenia opakowania dla służyć ma Dzień Opakowań. W zamyśle Polskiej Izby Opakowań ma on stanowić święto tego przemysłu, projektantów, konstruktorów i producentów opakowań.
Warto zaznaczyć, że w trakcie targów Pakfood PIO zaprezentuje m.in. Witrynę Literatury Firmowej Branży Opakowań.

Czytaj więcej: Branża opakowań 221