Ekologiczna akcja edukacyjna "Drzewko za butelkę"

Ekologiczna akcja edukacyjna
Już po raz piąty w wybranych miejscowościach całego kraju odbędzie się ekologiczna akcja edukacyjna „Drzewko za butelkę”, której inicjatorem są firmy chemiczne, dystrybucyjne oraz organizacje odzysku zajmujące się recyklingiem odpadów. Celem akcji jest aktywne świętowanie Dnia Ochrony Środowiska. Imprezę zaplanowano w dniach 21 maja - 22 czerwca. Będzie polegać na zbiórce butelek PET.

Zebrane odpady trafią do recyklingu, a uczestnicy akcji otrzymają sadzonki drzew i krzewów do posadzenia w wybranym przez siebie miejscu. Dzieci wezmą także udział w piknikach i festynach podsumowujących akcję, dostaną upominki i pamiątkowe gadżety. Zwycięzcy rywalizacji pojadą na wycieczki.

Przygotowania do jubileuszowej piątej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Drzewko za butelkę”, która z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywa się w maju i czerwcu w wielu miejscowościach Polski, ruszyły kilka dni temu. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Środowiska oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

drzewko za butelkęAkcja została zainicjowana w 2003 r. przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”. W dziesiątkach szkół i przedszkoli odbędą się konkursy zebrania jak największej ilości plastikowych butelek PET. Butelki zostaną wymienione na sadzonki drzew i posadzone w wybranych przez uczestników miejscach.

Zwycięskie grupy wyjadą w nagrodę na ciekawe wycieczki edukacyjno - przyrodnicze, a wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki i dyplomy. Z tej okazji odbędzie się też wiele imprez ekologicznych i edukacyjnych: pikniki, wspólne sadzenie drzew, konkursy, wizyty w zakładach chemicznych itd.

W tym roku ogłoszono również ogólnopolski konkurs plastyczny na prace związane tematycznie z działaniami ekologicznymi. Dla najlepszych przewidziano nagrody rzeczowe oraz 12 wyróżnień w postaci publikacji w specjalnym kalendarzu wydawanym przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

- Bez względu na wymienione gratyfikacje i atrakcje, najważniejsza w tej propozycji jest edukacja ekologiczna, aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego, włączanie się w nurt aktywności społecznej i obywatelskiej, dbałość o najbliższe otoczenie oraz o własną gminę - mówi Jarosław Nadolski, rzecznik prasowy imprezy.

Dotychczas dzięki zaangażowaniu firm akcja rozwijała się i przynosiła coraz bardziej wymierne efekty.

 • 2003 rok - udział wzięło 7 miejscowości, zaangażowanych było 11 tys. dzieci, zebrano 232880 butelek, posadzono 989 drzewek
 • 2004 rok - 10 miejscowości, 20 tys. dzieci, 280776 butelek, posadzono 1027 drzewek
 • 2005 rok - 11 miejscowości, 22 tys. dzieci, 687303 butelek, posadzono 871 drzewek
 • 2006 rok - 9 miejscowości, 17,5 tys. dzieci, 825.288 butelek, posadzono 992 drzewka.


Akcja toczy się zawsze w miejscowościach, gminach i powiatach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie firm chemicznych skupionych wokół Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Wspomniane zakłady są nie tylko realizatorem akcji, ale też zabezpieczają wszystkie skomplikowane elementy jak np. logistyka odbioru zebranych butelek, dostarczanie drzewek do sadzenia, organizowanie pikników.

Tegoroczna, piąta edycja odbędzie się 21 maja - 22 czerwca. Zorganizują ją:

 • we Włocławku – Anwil,
 • w Miszewie k/Gdańska - Ashland Poland, Zakład Produkcji Żelkotu,
 • w Wieluniu – HSH,
 • w Kędzierzynie Koźlu - Petrochemia Blachownia, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Brenntag Polska, Warter
 • w Warszawie - Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku,
 • w Puławach - Zakłady Azotowe Puławy
 • w Tarnowie - Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach, Branżowa Organizacja Odzysku,
 • w Brzegu Dolnym - PCC Rokita
 • w Nowej Sarzynie - Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna
.

Warto wiedzieć:


Akcja „Drzewko za butelkę” została zainicjowana przez Sekretariat znanego w środowisku branży chemicznej Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz firmy tworzące ten program.

drzewko za butelkęJedną z przesłanek programu jest pokazanie, że chemia jest przyjazna ludziom i środowisku. Logo Programu (dłonie okalające molekuły) symbolizuje troskę z jaką branża chemiczna przygląda się własnej działalności wytwórczej i odpowiedzialność we wszystkich obszarach oddziaływania - nie tylko na środowisko, ale też na zdrowie ludzi.

Program jest światową inicjatywą branżową realizowaną w 47 krajach. Zrzeszone w nim firmy wytwarzają ponad 87 proc. produkcji chemicznej. W Polsce Program „Odpowiedzialność i Troska” skupia 35 przedsiębiorstw, zarówno producentów jak i dystrybutorów, których działania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa technicznego oraz profilaktyki zdrowotnej przynosi istotne efekty.

Szacuje się, że w naszym kraju rocznie wytwarza się 130 tys. ton butelek PET. Bardzo szybko zapełniają się nimi składowiska odpadów, dlatego zorganizowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i prostych zasad odzyskiwania PET ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.Forum

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Reportaże