Ekologiczna torba na zakupy - jaką wybrać?

Ekologiczna torba na zakupy - jaką wybrać?
Brytyjska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała właśnie raport dotyczący oceny cyklu życia toreb oferowanych klientom w punktach handlowych.

LCA (ang. Life Cycle Assessment LCA) jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia. LCA jest traktowane jako „analiza od kołyski do grobu”. Podstawowymi elementami LCA są zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń środowiska, tj. zużytych materiałów i energii oraz emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska, ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń oraz oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń.

Badanie przeprowadzono na zlecenie brytyjskiego rządu. Był częścią dużego projektu, który miał na celu ustalenie w jaki sposób możliwe jest zmniejszenie wpływu opakowań detalicznych i żywnościowych na środowisko.

Raport Brytyjskiej Agencji Środowiskowej


W ramach badania przeanalizowano następujące typy toreb:
 • standardową, lekką torbę wykonaną z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE),
 • lekką torbę HDPE z dodatkiem środka degradującego opracowanego do rozbicia tworzywa na mniejsze kawałki,
 • biodegradowalną torbę wykonaną z kompozycji polimerowo-skrobiowej,
 • torbę papierową,
 • grubą torbę z polietylenu niskiej gęstości (LDPE)
 • cięższą, trwałą torbę, często z wkładkami usztywniającymi, wykonaną z włókniny polipropylenowej (PP),
 • torbę bawełnianą.
Każda z tych toreb została zaprojektowana do innej liczby użyć. Torby, które mają być dłużej używane potrzebują więcej surowca do produkcji i prawdopodobnie mają większy wpływ na środowisko. Dlatego, aby porównanie było uczciwe, badano w nim oddziaływanie na środowisko nie pojedynczej torby, ale wpływ takiej ilości toreb danego typu jaka jest niezbędnych do przenoszenia miesięcznych zakupów.

Wszystkie torby zostały porównane pod względem ich wpływu na:
 • wyczerpywanie nieożywionych zasobów naturalnych (paliwa kopalne, minerały),
 • potencjał tworzenia efektu cieplarnianego,
 • zakwaszenie środowiska,
 • eutrofizację wód (nagromadzenie składników pokarmowych, głównie związków azotu i fosforu w wodach naturalnych),
 • toksyczność dla ludzi,
 • toksyczność ekologiczna dla wód morskich,
 • toksyczność ekologiczna dla gleb,
 • utlenianie fotochemiczne.
Badanie wykazało, że dla wszystkich badanych toreb głównym czynnikiem determinującym oddziaływanie na środowisko jest wykorzystywanie zasobów naturalnych i etapy produkcji. Okazało się, że czynniki takie jak transport, opakowania zbiorcze i zarządzanie torbą po zakończeniu jej życia zwykle mają minimalne znaczenie w kontekście ich oddziaływania na środowisko.