Elix Polymers wprowadza nową generację kompozytów

Elix Polymers wprowadza nową…
Spółka Elix Polymers wprowadziła na rynek nową generację ABS wzmacnianego włóknami naturalnymi. Termoplastyczny materiał Elix Eco ABS-NF przeznaczony jest do przetwórstwa w procesie wtrysku i w specjalistycznych procesach wytłaczania. Jego zastosowanie umożliwia osiągnięcie pozytywnego efektu estetycznego w produkowanych detalach dla motoryzacji i branży meblowej.

Elix Eco ABS-NF może być przetwarzany bez konieczności wprowadzania modyfikacji do stosowanych urządzeń. Charakteryzuje się wysoką sztywnością, odpornością temperaturową, niewielkim współczynnikiem skurczu, niskim poziomem emisji oraz mniejszą wagą w porównaniu do ABS wzmacnianego włóknem szklanym. Wynika to z mniejszej gęstości materiału w porównaniu do ABS-GF. Materiał był również testowany w zastosowaniach druku 3D, a rezultaty były zadowalające zarówno w zakresie zdolności do przetwórstwa, jak i estetyki.

Opracowanie formuły ABS wzmacnianego włóknami naturalnymi było możliwe dzięki pozyskanym grantom (EEA, Fundusze Norweskie). Elix Polymers był pierwszym europejskim producentem ABS, który pozyskał tego typu wsparcie na opracowanie materiału spełniającego założenia zrównoważonego rozwoju.

Z wprowadzenia na rynek nowego materiału zadowolony jest David Castañeda, dyrektor operacyjny spółki.

- Wierzymy, że ten nowy materiał pozwla osiągnąć szereg korzyści środowiskowych, na co mocno zwraca się obecnie uwagę - powiedział Castañeda. - Praca nad materiałem stanowi też część naszej strategii zmierzającej do zaoferowania naszym klientom bardziej ekologiczne produkty oparte na ABS.

Elix Polymers