Etykietowanie w formie na targach Plastpol

Etykietowanie w formie na…
Firma Meech razem ze swoim partnerem Entro Holdings demonstrowali na niedawnych targach Plastpol m.in. nowoczesne rozwiązania z zakresu etykietowania w formie i mające na celu poprawić jakość działania związanego z formowaniem wtryskowych.

Etykietowanie w formie (In Mould Labelling - IML) staje się od jakiego czasu coraz bardziej popularne, zaś wiele przedsiębiorstw przyjmuje tę metodę jako efektywny sposób ozdabiania elementów formowanych wtryskowo. Dzieje się tak nie tylko w sektorze opakowaniowym, ale też w w elektronice użytkowej. IML stanowi proces, w którym zadrukowana etykieta z tworzywa sztucznego jest wprowadzana do formy przed rozpoczęciem formowania wtryskowego - staje się ona wówczas integralną częścią produktu końcowego.

Podczas niedawnych targów Plastpol przedstawiciele firm Meech i Entro Holdings opowiadali o swoim niedawnym zleceniu realizowanym aż w Chinach.

Tam bowiem, zajmująca się formowaniem wtryskowym firma Edart Electronics i specjalizująca się w produkcji komponentów do laptopów, zainstalowała dla dalszego zwiększenia jakości produkcji system pochodzący od firmy Meech International. System składa się z generatora statycznego, model 992v3, i jednopunktowego systemu unieruchamiającego 994SPP.

Na czym polegała innowacja tego rozwiązania?

W zastosowaniu tym generator statyczny wytwarza kontrolowany poziom ładunku elektrostatycznego, który następnie jest doprowadzany do głowic unieruchamiających. Głowice unieruchamiające są podłączone do wysokonapięciowego źródła zasilania poprzez sześciodrogową rezystancyjną skrzynkę rozgałęźną. Indywidualne sprzężenie rezystancyjne zapewnia płynne, beziskrowe unieruchamianie z całkowicie niezależnym działaniem każdej głowicy. Ładunek elektrostatyczny wytworzony przez model 992v3 stwarza tymczasowe wiązanie między etykietami a wypraską i utrzymuje je na miejscu w momencie gdy tworzywo sztuczne jest wtryskiwane do formy. Jednopunktowy system unieruchamiający posiada kompaktowe głowice unieruchamiające i jest idealny do miejscowego unieruchamiania statycznego. W ocenie przedstawicieli Meech i Entro Holdings to nowe rozwiązanie stanowi istotne udoskonalenie poprzedniego układu próżniowego, pozwalające na uzyskanie oznakowanych produktów.


brak
 

Lider w dziedzinie kontroli elektrostatyczności, ekonomicznych systemów sprężonego powietrza oraz systemów czyszczenia wstęgi

Wielka Brytania