Evonik umacnia się w sektorze dodatków

Evonik umacnia się w sektorze…
Kosztem 3,5 mld euro koncern Evonik przejmuje dział specjalistycznych dodatków (Performance Materials Division) amerykańskiej spółki Air Products. Zamknięcie transakcji i wdrożenie procesu integracji zaplanowano na początek stycznia. Środki na przejęcie pochodzą częściowo z zasobów własnych spółki Evonik (1,6 mld euro), zaś pozostała kwota pochodzi z emisji obligacji.

- Udane zakończenie procesu przejęcia pozwala nam na płynne połączenie odpowiednich działów naszej firmy z przejętą jednostką Air Products - mówi Klaus Engel, prezes zarządu Evonik Industries AG. - W ten sposób Evonik zajmie znakomitą pozycję na atrakcyjnym i rosnącym rynku dodatków specjalistycznych.

Dotychczas działy dodatków obu firm działały na trzech ważnych rynkach: dodatków do powłok i klejów, dodatków do pianek poliuretanowych oraz specjalistycznych surfaktantów stosowanych m.in. w przemyśle. Oferta produktowa, trafiająca do tych samych klientów, była przy tym zróżnicowana - np. w zakresie dodatków do pianek PUR Evonik dostarczał m.in. stabilizatory, podczas gdy Air Products specjalizował się w katalizatorach. Zapotrzebowanie na produkty tego typu gwałtownie rośnie, a rynek rozwija się znacznie ponad przeciętnej dla sektora chemicznego.

Niemiecki koncern szacuje, że wskutek transakcji spółka osiągnie do 2020 roku efekt synergii o wartości 80 mln dol., w samym roku 2017 ma to być ok. 10-20 mln euro. Przejęcie będzie miało też pozytywny wpływ na wycenę akcji spółki.

Dotychczasowy dział dodatków specjalistycznych Air Products obejmował 11 zakładów produkcyjnych i centrów badawczych, które zatrudniały 1,1 tys. pracowników.

Czytaj więcej: Dodatki do tworzyw 129

brak
 

Firma Evonik (Niemcy) jest producentem tworzyw sztucznych wysokosprawnych (high performance polymers): PA12, PA612, PA1010, PA1012, PA610, PPA, PEEK i inne

Polska