FachPack 2016: Innowacje z myślą o zrównoważonym rozwoju

FachPack 2016: Innowacje z… Zrównoważony rozwój stanowi obecnie temat centralny także w dziedzinie opakowań. Inteligentne rozwiązania w zakresie wyrobów przyczyniają się do oszczędności w łańcuchu powstawania wartości dodanej. Liczne tego przykłady już są obecne na rynku, inne znajdują się w fazie rozwoju. Innowacje - niezależnie, czy to w odniesieniu do samego wyrobu, w ramach procesu czy też w ramach usług - są także elementarną częścią targów FachPack, europejskich Specjalistycznych Targów dla Przemysłu Opakowań. W dniach od 27 do 29 września Norymberga ponownie będzie miejscem spotkań inspiracji i konkretnych rozwiązań w dziedzinie opakowań, techniki, uszlachetniania i logistyki. Ostatnio uwagami na temat wyrobów i usług w branży opakowań wymieniło się 1.565 wystawców i 44.000 zwiedzających.

- Nawet jeśli pojęcie zrównoważonego rozwoju jest obecnie bardzo nadużywane, to nie wolno zapominać, co pod tym pojęciem należy rozumieć - ponieważ kryje się za tym znacznie więcej, niż tylko aktualny trend - mówi Heike Slotta, kierownik imprezy. - Ten krańcowo aktualny temat dotarł już do centralnych ośrodków życia społecznego. Również branża opakowań nie pozostaje dłużna i wnosi swój udział: rozwija i oferuje rozwiązania i alternatywy. Wszystkie odnajdziemy jesienią na targach FachPack.

Podjęte działania obejmują cały łańcuch powstawania wartości dodanej: opakowania będą bardziej przystosowane do recyklingu, by w ten sposób przyczynić się do oszczędności zasobów i odzysku surowców. Natomiast w budowie maszyn technika cyfrowa kładzie podwaliny pod oszczędność energii i minimalizację zużycia materiałów. Z kolei w sektorze logistyki wyroby projektuje się w oparciu o zasadę wtórnego obiegu gospodarczego Cradle-to-Cradle. W przypadku nadruków na opakowaniach technologia LED-UV w porównaniu z dotychczas stosowanymi promieniami UV przyczynia się do znacznej oszczędności energii.

Więcej wartości przy mniejszym zużyciu zasobów

Miarodajną strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży opakowań jest oszczędzanie zasobów przez recykling. W przypadku kartonów ważne jest szczególnie zapobieganie migracji olejów mineralnych - a konkretnie przenikania olejów mineralnych z opakowania do zawartości opakowania. Jednym z rozwiązań jest innowacja w zakresie wyrobu, w ramach której lotne molekuły są wychwytywane tak, by na całej powierzchni opakowania zapobiec przenikaniu węglowodorów zawartych w olejach mineralnych do żywności. Taki karton nie wymaga zastosowania dodatkowej warstwy barierowej. Jeszcze innym pomysłem przemysłu papierniczego jest mieszanie celulozy z resztkami materiałów pochodzenia roślinnego, aby w ten sposób uzyskać oszczędności w zakresie włókien świeżych. Taka koncepcja sprawdza się szczególnie, gdy pozostałości materiałów z produkcji używane są jako opakowania. W ten sposób pewien producent kartonów, mieszając pozostałości z wytłoku winogron z włóknami celulozy, opracował biologicznie rozkładalne, a więc odtwarzalne, pudło opakowania szampana. Dzięki temu zaoszczędzono łącznie ponad pięć ton świeżych włókien.

Dodatkowe korzyści dzięki metodom zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania przemysłu opakowań pokazują, że oszczędne stosowanie zasobów nie musi być sprzeczne ze stosowaniem lekkich opakowań i wygodą ich używania. Na rynku występuje szereg rozwiązań barierowych, w przypadku których zupełnie odstąpiono z zastosowania powłok aluminiowych. Papier w połączeniu z tworzywami sztucznymi lub tworzywami sztucznymi na bazie biologicznej może w równym stopniu wykazywać takie same właściwości jako bariera zapachowa, chroniąca przed wodą i zapobiegająca utlenianiu, jak wcześniejsze rozwiązania wielowarstwowe z zastosowaniem aluminium. Bezpieczeństwo żywności i dłuższy okres trwałości pozostają jednak nadal ważnymi kryteriami. Innym efektem jest zmniejszenie ilości wyrzucanej żywności, gdy zapakowane wyroby zachowują świeżość, nawet gdy są dłużej przechowywane.

Inteligentne rozwiązania przyczyniają się do wzrostu efektywności energetycznej

Trendem w przypadku nadruków na opakowaniach jest stosowanie technologii LED-UV. W przeciwieństwie do dotychczas stosowanych promieni UV uzyskiwanych przez stosowanie lamp rtęciowych diody LED emitują jedynie bardzo wąskie spektrum światła. Poza efektywnością energetyczną, powstawaniu mniejszej ilości ciepła i dłuższej żywotności lamp LED-UV, ich stosowanie daje jeszcze inną korzyść: nie powodują powstawania ozonu i tym samym nie ma potrzeby jego odsysania. Poza tym system LED-UV jest sprawny i gotowy do pracy natychmiast po włączeniu, przez co unika się fazy rozgrzewania.

Producenci maszyn pakujących i opakowań wiedzą, że w centrum zainteresowania ich klientów w coraz większym stopniu znajdują się procesy produkcyjne odwołujące się do zasad zrównoważonego rozwoju. Zużycie środków do pakowania można obniżyć bądź to przez zmniejszenie grubości folii lub też poprzez minimalizację obrzeży i wytłaczanych kratek. Udoskonalone urządzenia do pakowania w folię są tak elastyczne, że mogą przetwarzać zarówno folie używane dotychczas, jak i folie bardzo cienkie lub folie z biotworzyw. Natomiast stosując opasanie opakowań oszczędza się dotychczas używaną folię termokurczliwą. Rezygnacja z tuneli termokurczliwych znacznie obniża zużycie energii. A poza tym dodatkowo wzrasta stopień wykorzystania palet.

Inteligentna technika sterowania i automatyzacji, oszczędne napędy, sprężarki, wentylatory i pompy zaliczane są do klasycznych rozwiązań, w zakresie których zabiega się o oszczędzanie energii elektrycznej i środków eksploatacyjnych, jak i o wzrost efektywności energetycznej. Wysokosprawne silniki, optymalnie dopasowane do ruchów i przyspieszeń maszyny, obniżają zużycie energii elektrycznej. Nowe techniki zamykania nie uszkadzają wyrobu i znacznie skracają czasy procesów. I tak na przykład pewien producent, by zredukować zużycie energii maszyny do głębokiego tłoczenia, komponenty napędzane dotychczas sprężonym powietrzem zastąpił napędami serwo. Metoda ta pozwala precyzyjnie regulować przebieg ruchów, zarówno jeśli chodzi o prędkość, jak i wielkość otwarcia, co z kolei przyczynia się do wydajności maszyny. Serwomotorowe nastawialne stacje zamykające i tnące również poprawiają wykorzystanie materiałów do pakowania. Zmniejszeniu ulegają ścieżki między opakowaniami oraz obrzeża folii a także ilość odpadów folii.

Targi FachPack zaliczają się do grupy najbardziej renomowanych targów opakowań w Europie. Przez trzy dni prezentują w Messezentrum Nürnberg obszerną ofertę specjalistyczną dla wyrobów przemysłowych i konsumpcyjnych wokół zagadnień łańcucha procesu pakowania. Wystawcy przedstawiają założenia rozwiązań i innowacje oraz usługi w takich dziedzinach, jak opakowanie, technika, uszlachetnianie i logistyka. Natomiast zwiedzający specjaliści z Niemiec i krajów sąsiednich to przedstawiciele wszelkich branż w których wyroby wymagają pakowania: żywność/napoje, farmacja/ medycyna/kosmetyki, tekstylia/odzież, non-food, chemia, papier/druk, elektryka/elektronika, przemysł samochodowy, przetwórstwo metali/tworzyw sztucznych, budowa maszyn i urządzeń, logistyka, handel oraz media/reklama.

Czytaj więcej:
Targi 1170