Folia PVC Tufol Premium - nowość w ofercie firmy Tuplex

Folia PVC Tufol Premium - nowość w ofercie firmy Tuplex
W ofercie firmy Tuplex pojawił się właśnie nowy produkt. Jest to folia PVC TUFOL Premium. Folia jest wytwarzana metodą kalandrowania.

Kalandrowanie, inaczej walcowanie, to jedna z najbardziej kosztownych metod w przetwórstwie tworzyw. Linie kalandrujące do wytwarzania folii z PVC pracują z wydajnością wielu ton na godzinę. Składają się z wstępnych urządzeń pomocniczych, takich jak mieszarki typu gniotowników do sporządzania receptur, wytłaczarki, mieszarki wewnętrzne, walce mieszające lub tzw. wytłaczarki filtrujące (tzw. strainery) do uplastycznienia i żelowania mas do formowania.

Nadawanie kształtu produktowi następuje w kalandrze. Przetwarzana masa do formowania jest zadawana na walcarkę zasilającą i transportowana z walca na walec poprzez coraz węższe szczeliny.

Kalandry mają zwykle kilka walców o wzajemnie równoległych osiach umieszczonych w jednym rzędzie pionowym lub odpowiednio przesuniętych.

Sąsiednie walce obracają się w przeciwnym kierunku. Odległość kolejnych walców od siebie zmniejsza się stopniowo, dzięki czemu w kolejnych szczelinach międzywalcowych tworzą się z nadmiaru materiału obracające rolki. Wywołuje to ujednorodnienie kalandrowanego tworzywa.

Przy pomocy takie właśnie metody powstała nowa folia firmy Tuplex. Jest to TUFOL Premium.


Folia charakteryzuje się doskonałą transparentnością, wysokim połyskiem oraz dobrą udarnością. Dzięki możliwościom zadrukowania jej różnymi metodami, w tym metodą druku offsetem UV, przeznaczona jest przede wszystkim dla sektora reklamy.

Odporność chemiczna, łatwość obróbki mechanicznej oraz termicznej pozwala również na jej użycie w produkcji różnorodnych opakowań. Dostępna jest w grubościach od 0,14 do 1 milimetra, Standardowy wymiar arkusza, to 1400x1000 mm. Oferowana jest w kolorze bezbarwnym i białym. Jej struktura powierzchni to połysk/połysk.

Jeśli chodzi o szczegółowe parametry, to dla typu bezbarwny połysk/połysk, kształtują się one następująco: tolerancja grubości ł 140 150 proc. Szczególnie istotna właściwość jaką jest udarność sięga granicy 500 kJ/mkw. Z kolei udarność przy rozciąganiu, to 10 ± 2 mm. Absorpcja wody przyjmuje wartość 0,04 ± 0,01 proc.

Tuplex, to firma dystrybucyjna. Jest jednym z liderów w branży tworzyw sztucznych w Polsce. Działa w oparciu o sieć magazynów zlokalizowanych w 14 miastach naszego kraju. Jej dostawcami są największe koncerny chemiczne.

Czytaj więcej: Folia 293 Nowości 239