Fundacja 4 Kontynenty wyrusza na rejs do granicy lodu

Konstrukcja kadłuba

Konstrukcja jachtu oparta jest o technologię skorupową z laminatów poliestrowoszklanych. Składa się z 3 skorup głównych (skorupa kadłuba, skrzyni mieczowej i pokładu) oraz laminatowych elementów wnętrza (tzw. wkładek i podsufitki). Skorupa pokładu ma zatem konstrukcję przekładkową w oparciu o piankę typu Herex.

Skorupa kadłuba i laminatowych elementów wnętrza ma konstrukcję częściowo przekładkową w oparciu o Firet Coremat typu Xri, a częściowo monolityczną. Miejsca montażu okuć i innych elementów poszycia wzmocnione są dodatkowo wstawkami z blachy duraluminiowej. Wszystkie zewnętrzne elementy wykonane z laminatu są zabezpieczone przed działaniem wody i promieniowaniem UV specjalną warstwą żywicy poliestrowej zwaną żelkotem. Wszystkie wewnętrzne elementy wykonane z laminatu są zabezpieczone przed działaniem wody specjalną warstwą żywicy poliestrowej zwaną topkotem lub białą farbą chemoutwardzalną. Elementy konstrukcyjne kadłuba są ze sobą połączone laminatem poliestrowo-szklanym, natomiast elementy wykonane z drewna zabezpieczono poprzez lakierowanie.

Mariner Yacht planMariner 24