GWK na targach Fakuma 2009

Ekonomiczne wytwarzanie wysokiej jakości powierzchni
Ceramiczne elementy grzewcze do dynamicznego wyrównywania temperatury narzędzia są stosowane również w przypadku drugiego rodzaju zastosowania. Na maszynie do formowania wtryskowego Arburg z pionową jednostką zamykającą zaprezentowano przy współpracy z IWK, Rapperswil/Szwajcaria oraz ze szwajcarskim konstruktorem narzędzi, firmą Georg Kaufmann, metodę wysokiej jakości tylnego wtryskiwania metalowych folii. Podczas tej procedury środek wiążący metalowej folii przed wtryskiwaniem masy formującej jest uaktywniany przez grzejniki o dużej mocy. W ten sposób powstaje jednorodne połączenie pomiędzy metalem i tworzywem
sztucznym, w beznaprężeniowe i o dużej stabilności wymiarowej. Za regulację i ogrzewanie odpowiada opracowany przez firmę gwk wieloobwodowy system integrat evolution.

Kilka obwodów regulacji temperatury przeprowadza w sposób odcinkowy podstawową regulację temperatury korpusu narzędzia. Elektryczny moduł regulacyjny steruje ceramicznymi elementami grzejnymi w zależności od cyklu, podczas gdy kolejny moduł w następnej fazie chłodzenia zapewnia odpowiednie chłodzenie poprzez zawory proporcjonalne. Wszystkie moduły regulacyjne są zabudowane pionowo jeden nad drugim na wspólnym stojaku, który wymaga powierzchni ustawienia zaledwie 60 x 60 cm. Wprowadzanie danych dla dynamicznego procesu wyrównywania temperatury odbywa się z ekranu centralnego. Wszystkie dane procesu są wyświetlane na kolorowym ekranie dotykowym w sposób numeryczny i graficzny. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące koszty energii oraz dążenie do coraz większej produktywności, dynamiczne wyrównywanie temperatury gniazd formy stanowi zdaniem gwk idealny początek dla niedrogiej produkcji wysokiej jakości części formowanych wtryskowo o wysokich wymaganiach w przyszłości.

Termoregulatory gwk

Moduły oszczędności energii dla instalacji chłodzących są efektywnymi elementami redukcji kosztów
W przypadku chłodzenia trend zmierza w kierunku większych oszczędności kosztów roboczych podczas wytwarzania zimnej wody oraz w kierunku wzmożonego wykorzystania odprowadzanego ciepła do procesów ogrzewania. Wciąż rosnące koszty oleju opałowego, gazu i energii elektrycznej zwiększają związany z kosztami nacisk na przetwórców do tego stopnia, że coraz częściej stawiane są konkretne wymagania odnośnie tego, ile kilowatogodzin można poświęcić na wyprodukowanie kilograma tworzywa. Tego typu warunki ramowe mogą spełniać tylko instalacje łączone, indywidualnie dostosowane do otoczenia produkcyjnego przetwórcy ze zintegrowanymi modułami oszczędności energii.