Grupa Feddersen finalizuje umowę o współpracy z Toolplace GmbH

Grupa Feddersen finalizuje…

W lutym 2024 r. K.D. Feddersen Holding GmbH, spółka dominująca działającej na arenie międzynarodowej Grupy Feddersen, która koncentruje się na handlu i produkcji tworzyw konstrukcyjnych, zawarła umowę o współpracy z Toolplace GmbH. Toolplace oferuje cyfrowe rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w narzędzia do formowania wtryskowego, które uzupełniają portfolio Grupy Feddersen.

Toolplace GmbH, z siedzibą w Sandhausen w Badenii-Wirtembergii, opracowuje i obsługuje platformę cyfrową, która łączy firmy zajmujące się formowaniem wtryskowym i producentów narzędzi. Według firmy, oprogramowanie do zapytań ofertowych opracowane specjalnie dla narzędzi do formowania wtryskowego umożliwia szybkie i wydajne przetwarzanie zapytań projektowych z dotychczasowymi dostawcami, a także zapewnia dostęp do dodatkowych dostawców z puli producentów narzędzi. Producenci form, którzy są zarejestrowani na platformie, kontaktują się z nowymi klientami bez konieczności wcześniejszej sprzedaży.

- Cyfrowe rozwiązanie zakupowe uwalnia moce przerobowe pracowników naszych klientów, dzięki czemu mogą oni skupić się na innych projektach. Jednocześnie korzystanie z naszej puli dostawców zapewnia szeroki wgląd w rynek pod względem cen, terminów dostaw i rozwiązań technicznych, zwiększając tym samym szanse firm zajmujących się formowaniem wtryskowym na zyskanie nowych zleceń - wyjaśnia Christian Goetze, założyciel i dyrektor generalny Toolplace. Według niego wszyscy dostawcy są wizytowani i poddawani audytowi technologicznemu przez specjalistów firmy, dzięki czemu można szybko i konkretnie zidentyfikować odpowiedniego producenta form wtryskowych dla danego projektu, bez konieczności przeprowadzania własnych i zwykle bardzo czasochłonnych strategicznych poszukiwań dostawców.

bild-image1
Christian Goetze, założyciel i CEO Toolplace GmbH

Pula dostawców Toolplace obejmuje producentów form dla wszystkich sektorów: motoryzacyjnego, konsumenckiego, przemysłowego, AGD, medycznego czy meblarskiego. Portfolio obejmuje zakres od mikrowtrysku do form o wielkości 60 ton, od wtrysku 1K i wtrysku z doprasowaniem do form kostkowych ze złożoną technologią przesuwu.

Współpraca pomiędzy Toolplace i Grupą Feddersen została nawiązana za pośrednictwem korporacyjnego laboratorium innowacji Grupy "port F".

Silke Hamm, New Business Development Manager w port F, wyjaśnia: - Nasi koledzy z grupy będą mogli w przyszłości oferować oprogramowanie Toolplace naszym klientom, zapewniając im innowacyjny sposób identyfikowania producentów form w różnych regionach, cyfrowego zakupu narzędzi oraz oszczędzania czasu i pieniędzy podczas procesu zakupu narzędzi. Jesteśmy przekonani, że europejski przemysł tworzyw sztucznych jutra będzie wymagał inteligentnych i cyfrowych rozwiązań, aby pozostać konkurencyjnym. Cieszymy się również, że możemy współpracować z zewnętrznymi innowatorami, takimi jak Toolplace.

bild-image2
Silke Hamm New Business Development Manager w port F

Stosunkowo młoda firma Toolplace, która została założona w 2022 roku, liczy na to, że jej współpraca z Grupą Feddersen, szczególnie na poziomie europejskim, pomoże również firmom zajmującym się formowaniem wtryskowym poza krajami niemieckojęzycznymi, oferując rozwiązania, które pozwolą im lepiej pozycjonować się wśród międzynarodowej konkurencji. - W Grupie Feddersen znaleźliśmy partnera, który podobnie jak my myśli innowacyjnie, jest intensywnie zaangażowany w cyfryzację i chce rozwijać przemysł tworzyw sztucznych - mówi Christian Goetze.

bild-image3
Ekran wprowadzania danych jest przejrzyście zorganizowany, umożliwiając użytkownikowi szybkie uzyskanie wyników