Grupa Kęty inwestuje w opakowania giętkie

Grupa Kęty inwestuje w opakowania…
17 listopada rada nadzorcza Grupy Kęty SA wyraziła zgodę na realizację nowej inwestycji w ramach strategii rozwoju segmentu opakowań giętkich. Polegać ona będzie na budowie nowego zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez specjalnie w tym celu utworzony nowy podmiot w ramach Segmentu Opakowań Giętkich. Podstawową działalnością nowego zakładu będzie produkcja i uszlachetnianie folii z tworzyw sztucznych oraz produkcja cylindrów stanowiących narzędzie w procesie zadruku opakowań giętkich techniką rotograwiurową.

Łączna planowana kwota wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 150 mln zł. Planowany termin uruchomienia produkcji to I kwartał 2017 roku.

Projekt inwestycyjny jest jednym z elementów strategii Segmentu Opakowań Giętkich realizowanej w ramach szerszej strategii rozwoju Grupy Kęty SA na lata 2015-2020, którą zarząd spółki przedstawi do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2015 roku.