Hoop na Giełdzie Papierów Wartościowych

Hoop na Giełdzie Papierów Wartościowych
6 sierpnia notowano na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych po raz pierwszy akcje i prawa do akcji spółki Hoop S.A.. Hoop S.A. jest znanym w Polsce producentem napojów gazowanych i wody mineralnej Arctic, działającym na rynku od roku 1991, w formie spółki akcyjnej od roku 1997.

HoopOd początku lat dziewięćdziesiątych stałym trendem na rynku napojów jest spadek udziału opakowań szklanych (ze względu na ciężar, koszty transportu, możliwości składowania w sklepie, odbioru butelek) z poziomu ok. 35% do niecałych 10%. Taka zmiana tłumaczy wzrost udziału w rynku opakowań typu PET. Również firma Hoop dążyła do zwiększenia oferty pojemnościowej opakowań typu PET.

Wydajność lini produkcyjnych w chwili obecnej osiągnęła poziom 100 tys. butelek na godzinę. Dzięki temu obecnie produkcja Hoop S.A. wynosi średnio 4000 palet, a sprzedaż średnio 130 tirów z napojami dziennie.

Hoop S.A. posiada około 11%-owy udział w rynku napojów gazowanych oraz około 22%-owy w rynku napojów niegazowanych. Dzięki temu firma stała się jedną z czołowych firm w kategorii napojów w opakowaniach typu PET, plasując się tuż za PepsiCo i Coca-Cola, wyprzedzając głównego konkurenta-firmę Hellena S.A.

Dzięki wpływom ze sprzedaży akcji firma Hoop pozyskała środki na dalsze inwestycje, min. w Rosji, która jest przedmiotem zainteresowania spółki. Okres miedzy zamknięciem subskrypcji (1.08) a pierwszym notowaniem Hoop SA (6.08) był wyjątkowo krotki, ze względu na chęć zapewnienia inwestorom możliwości jak najszybszej wyceny rynkowej posiadanych papierów wartościowych.

Od 11 sierpnia 2003 akcje spółki Hoop (pakiet 4 729 000 akcji) zostaną wpisane na listy uczestników indeksów WIG i WIG-spożywczy.

Czytaj więcej: Giełda 132 Butelki 159